октомври 27, 2020

Дискусия с Руслан Папазян

Руслан Папазян, изпълнителен директор на Телелинк Инфра Сървисис България, ще проведе онлайн дискусия, като част от третото издание на инициативата „Обядвай се шефа на…”, организирана от To The Top Agency. Инициативата дава възможност на студенти и млади предприемачи да се срещнат с лидерите на най-популярните компании в България.

main-image

Победителят ще има уникалната възможност да научи от първа ръка как се управляват комплексни проекти за интегриране на различни модерни технологии, как се направляват екипи, базирани в различни държави. Ще има възможност да сподели идеи и да получи информация от Руслан Папазян относно развитието в различни индустрии и за важността да се създават мотивирани екипи, ориентирани към резултатите и развитието на компетенции.

 

Кандидатури се приемат до 15 ноември 2020 г