Мартин Мартинов поема поста на Директор на отдел „Управление на проекти“

Мартин Мартинов поема поста на Директор на отдел „Управление на проекти“ в Телелинк Инфра Сървисис, считано от 1 март 2021 г.

main-image

Той ще отговаря за успешното реализиране на проектите на компанията, разработването и прилагането на управленски методологии, стандарти и инструменти, както и за обучението на екипа от проект мениджъри съгласно водещите в индустрията стандарти и сертификации.

Мартин се присъединява към екипа на Телелинк Инфра Сървисис през февруари 2019 г. Има повече от 20 години опит на ръководни позиции в различни индустрии, както и в управлението на големи и комплексни международни проекти и програми. Воден от ценности като почтеност, доверие и уважение, той цели създаването на ангажираща и приятелска среда при управлението на своя екип.

Мартин е сертифициран като Project and Risk Management Professional към Института за управление на проекти (Project Management Institute (PMI®)). Има и няколко други сертификации свързани с управление и маркетинг на проекти. Притежава и бакалавърска степен по „Международна икономика“.