септември 9, 2020

Партньорство на ТИС с Технически университет в София

Телелинк Инфра Сървисис подкрепя XII конференция на “БулЕФ”, която се провежда от 9 до 12 септември и се организира IEEE и Факултета по “Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) на Технически университет София.

main-image

Нашето партньорство с факултета стартира в началото на годината и цели споделяне на знания, експертиза и идеи, както и подпомагане на техни инициативи и усилия.  По този начин бихме искали да насърчим практическата подготовка на студентите и тяхното кариерно развитие в областта на телекомуникациите, подобряване на меките им умения, както и тези за управление на проекти и процеси.

“Силно вярваме, че партньорството на факултета с реалния бизнес ще донесе допълнителна стойност на образователните ни програми и ще поддържа интереса на студентите в тяхната специалност.“, сподели проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на ФЕТТ на Технически университет София.