България

В своята 20 годишна история, Телелинк се утвърждава като лидер в изпълнението на инфраструктурни проекти и като синоним на качество и надеждност в предоставянето на професионални услуги.

Телелинк Инфра Сървисис е основана през 2017 г., след като дейността на Телелинк е реорганизирана в отделни дружества. Телелинк Инфра Сървисис с гордост продължава традицията, наследявайки културата и ценностите на Телелинк.

Седалището на компанията е в София, с отделни представителни дружества във Великобритания, Германия, Северна Македония и Албания.

Телелинк Инфра Сървисис ЕАД развива инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите и индустрията, частния и публичния сектор. Разполага с международен екип от 300 души с различна експертиза.

icon

Прочети повече

image

Нашата дейност

  • Решения
  • Услуги
  • Корпоративни документи
  • ESG
img

Системи за охрана на човешкия живот

Ограничаването на рисковете от пожар е един от най-важните въпроси, свързани със сигурността на всеки бизнес. Мониторингът на пожарната система и бързата реакция на аварийния сигнал са от първостепенно значение за защитата на вашия обект и хората, които работят там.

Научете повечеarrow

img

Системи за сигурност

Телелинк Инфра Сървисис проектира, инсталира и поддържа интегрирани решения за сигурност за широк спектър от вертикални структури и отрасли. Партнираме си с най-добрите производители на оборудване и разработчици на софтуер, за да гарантираме, че вашите активи остават защитени и сигурни.

Научете повечеarrow

img

Умни сгради

Сградите на бъдещето свързват различните системи, осигуряващи комфорт, светлина и безопасност, по един интегриран, динамичен и функционален начин, като в същото време свеждат до минимум разходите за енергия, намаляват общите разходи за поддръжка и намаляват общото въздействие върху околната среда. Разбирайки тези нови тенденции, нашият екип от експерти може да ви предложи цялостно планиране и задълбочено проектиране, прилагайки различни технологии, за да създаде за вас хармоничната интелигентна сграда от „следващо поколение”.

Научете повечеarrow

img

Kомуникационна инфраструктура

В бързоразвиващата се телекомуникационна индустрия, където промяната е постоянна и секторът е „комплексен“, има нужда от опитен и надежден системен интегратор, който да помогне при възникване на предизвикателства. В съвременната ера на цифрово свързания свят, ние се гордеем, че сме известни като партньор, предоставящ първокласни инфраструктурни решения и услуги в подкрепа на телекомуникационните оператори, изправени пред непрестанното необходимост от разширяване на своите мобилни услуги.

Научете повечеarrow

img

Промишлена инфраструктура

Планирането, проектирането и изпълнението на проекти за ниско напрежение и инфраструктура за индустриални обекти са едно от направленията за многослойните възможности на Телелинк Инфра Сървисис в международен план. Ние предоставяме услуги, както за клиенти със собствена инфраструктура, така и за такива, които предоставят съоръжения за индустриите.

Научете повечеarrow

img

Критична инфраструктура

В Телелинк Инфра Сървисис считаме, че е жизненоважно да защитим критичната инфраструктура, която е важна за функционирането на обществото и икономиката, като националните граници, транспорта и ключовите производствени съоръжения. Тези съоръжения изискват най-високо ниво на сигурност по всяко време, тъй като всяка повреда може да причини големи смущения, загуба на приходи и загуба на живот. От първостепенно значение е избраните системи за защита на тези сектори да имат най-висок стандарт и качество на изпълнение. Ние сме изпълнили успешно някои от най-големите проекти свързани с критична инфраструктура в региона, засилвайки доверието на клиентите в способностите ни при предоставянето на най-съвременни комплексни системи за защита.

Научете повечеarrow

img

Смарт системи

Всеки ден технологичните изисквания стават все по-сложни, сензорите по-интелигентни, решенията се подобряват и умножават. За да се въведе смислена цел в изцяло нова система или приложение се изискват знания извън определена област или дори отрасъл. Екипът на Телелинк Инфра Сървисис изпълнява тази задача с иновативен подход и нестандартно мислене. Когато имате конкретна потребност извън основния ни бизнес фокус, нашият екип провежда задълбочени изследвания от проектирането до приложението, като по този начин създава нови решения, които свързват конкретната потребност от една страна и технологията и иновациите от друга.

Научете повечеarrow

img

Фотоволтаични системи

Нашите фотоволтаични решения са гаранция за най-висок стандарт, максимална ефективност и дългосрочна икономия на енергийни ресурси за нашите клиенти в комбинация с грижа за природата и бъдещето на децата ни.

Научете повечеarrow

icon

Промишленост

От проектиране и инженеринг до изпълнение и поддръжка.

Научете повечеarrow

icon

Критична инфраструктура

Спецификация, въвеждане в експлоатация и обслужване на различна критична инфраструктура и системи за нарушаване на периметъра.

Научете повечеarrow

icon

Телеком

Своевременно внедряване и пускане в експлоатация в съответствие с приложимото законодателство.

Научете повечеarrow

icon

Сгради

От идеен проект, през подробното проектиране, внедряване и следпродажбена помощ и поддръжка.

Научете повечеarrow

icon

Обществена инфраструктура

Инсталиране на ново оборудване или предоставяне на висококачествени услуги за поддръжка и управление на проекти.

Научете повечеarrow

icon

Фотоволтаични системи

Нашите фотоволтаични решения са гаранция за най-висок стандарт, максимална ефективност и дългосрочна икономия на енергийни ресурси за нашите клиенти в комбинация с грижа за природата и бъдещето на децата ни.

Научете повечеarrow

img

Етичен кодекс и aнтикорупционната политика на Телелинк Инфра Сървисис ЕАД

img

PLY 1 Политика по качество околна среда и здраве и безопасност

img

Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица

img

ESG Политика

България