Инженер Системи за сигурност

flag icon BG

Кандидатствайте arrow-icon

Като Инженер Системи за сигурност, ти ще отговаряш за:

 • На фаза изпълнение извършване на пуск, настройка и конфигуриране на системите за сигурност (пожароизвестяване, оповестяване, контрол на достъп, видеонаблюдение и други);
 • Изготвяне на техническа документация за работа и/или обучения със изградените системи;
 • Организиране и извършване на качествен контрол на процеса на физическа инсталация – върху ресурс на компанията или подизпълнители;
 • Даване насоки за оптимизиране на техническите решения по време на изпълнение на системите;
 • Анализиране и отстраняване на функционални проблеми, възникнали при експлоатирането на съответните системи.

За да изпълниш това като професионалист, трябва да отговаряш на следните изисквания:

 • Да имаш поне 3 години опит в изграждането на системи за сигурност (пожароизвестяване, оповестяване, контрол на достъп, видеонаблюдение и други);
 • Да имаш технически познания в областта на електро и слаботоковите инсталации;
 • Да работиш с AutoCad системи;
 • Да имаш техническо образование;
 • Да владееш Английски език;
 • Да имаш валидна шофьорска книжка – кат. B;
 • Да си организиран и да имаш възможност за пътуване из страната и чужбина;
 • Да имаш мотивация за развитие, работа с нови технологии и желание за обучения.

Нашата култура

Отдадени сме да направим Телелинк Инфра Сървисис предпочитано място за работа с позитивна атмосфера, която позволява на служителите да се обучават и развиват. Ние ценим ефективната комуникация и прозрачността, като насърчаваме диалог на всички нива в организацията. За нас е важно хората да се чувстват оценени и възнаградени за своя принос.