Проектант-конструктор

flag icon BG

Кандидатствайте arrow-icon

Телелинк  Инфра Сървисис е водеща компания с доказан опит, професионални умения и задълбочени познания в областта на безжичните мрежи, системната интеграция, интелигентните сградни и транспортни решения. Ние трансформираме най-сложните технологии в иновативни и функционални решения. Ние  продължаваме да разширяваме своя обхват на работа и да приемаме нови предизвикателства. Вярваме, че чрез усъвършенстването на нашия екип, като един от най-ценните ни активи, гарантираме стабилното и дългосрочно развитие на компанията.

Като Проектант-конструктор, ще бъдеш отговорен за:

 • Изготвянето на проектна документация (чертежи, обяснителна записка, количествени сметки и други)
 • Детайлизирано изготвяне на работни чертежи;
 • Изготвянето на принципни схеми за свързване на отделните детайли;
 • Съгласуване на проектните решения с останалите специалисти, участващи в проектирането на обекта;
 • Ръководенето на изработка на техническата документация, съпътстваща новите решения
 • Съдействие при осъществяването на необходимите дейности по придвижването на проектите през съответните инстанции, до одобряването им от инвеститора;
 • Следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване;
 • Следенето за спазване на всички нормативни правилници, стандарти и разпоредби, отнасящи се до проектирането;
 • Отразяването на промени в екзекутивната документация, настъпили в процеса на изпълнение;
 • Поддръжката на актуална документация:
 • Изготвяне на индивидуални проекти в зависимост от виждането на клиента;
 • Оформяне на договори за поръчка;
 • Отговаря за пълнота и функционалност на проектираните системи;
 • Комуникирането с доставчици на оборудване с цел оптимизиране на предложеното решение;
 • Изпълнява и други задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа.

За да изпълниш това като професионалист, трябва да отговаряш на следните изисквания:

 • Завършено образование степен – Магистър;
 • Пълна проектантска правоспособност;
 • Опит в областта на проектиране / опит при проектирането на мрежова инфраструктура (точкова и линейна);
 • Отлични умения при работа с CAD-системи;
 • Отлична техническа и компютърна грамотност – Владеене на AutoCad 3D, VCarve Pro, 3D Studio MAX и/или др. чертожни програми;
 • Работа с конструктивно-технологична документация;
 • Добри комуникативни умения;
 • Екипност;
 • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор;
 • Познаване на общите и специфичните изисквания относно общото проектиране и проектантска дейност.

Ние предлагаме:

 • Конкурентно възнаграждение
 • Предизвикателна и динамична работа във висококвалифициран екип от професионалисти
 • Гъвкава програма за социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Модерен и уютен офис

 

Нашата култура

Отдадени сме да направим Телелинк Инфра Сървисис предпочитано място за работа с позитивна атмосфера, която позволява на служителите да се обучават и развиват. Ние ценим ефективната комуникация и прозрачността, като насърчаваме диалог на всички нива в организацията. За нас е важно хората да се чувстват оценени и възнаградени за своя принос.