Строителен Инженер

flag icon BG

Кандидатствайте arrow-icon

Строителният инженер изпълнява функциите на технически ръководител по отношение на проектите. Отговаря за организиране на работния процес по дадения проект. Отговаря за изготвяне, организиране заявки за транспорт, следене, получаване и изпращане на оборудването за обектите.

Като Строителен инженер, ти ще отговаряш за:

 • Изучаване подробно на техническата документация и познаване изискванията на клиента по проектите;
 • Оценка на настоящото състояние на обектите и преценка на възможностите за постигане на желания резултат;
 • Планиране и съставяне график на работа в рамките на поставените срокове;
 • Даване на експертно техническо решение, координирайки с ръководител отдел, ръководител проект и координатор и следене за изпълнението му на обекта;
 • Постоянно синхронизиране, актуализиране и предоставяне на техническата документация;
 • Изготвяне на заявки за транспорт и материали, контролирайки и координирайки доставката им.
 • Изпълняване контрол по изпълнението на обектите;
 • Изготвяне на протоколи за влагане на материали по под-проекти след завършване на съответния обект;
 • Събиране и предоставяне цялата необходима документация при издаването на обектите към клиента;
 • Следене изпълнението на изискванията на клиента и уреждане отстраняването на забележки по извършения процес;
 • Постоянна комуникация с подизпълнители и доставчици;
 • Изпълнението на договорените срокове;
 • Да не се укриват или премълчават обстоятелства или събития, които могат да доведат до трудности и пречки в текущата работа на отдела или фирмата;
 • Изготвяне на оферти и тръжни документации;
 • Изготвянето на бюджети на проекти;
 • Да не се използва конфеденциална информация за цел различна от изпълнението на преките си задължения по ръководенето на обекта.

За да изпълниш това като професионалист, трябва да отговаряш на следните изисквания:

 • Да имаш Висше или Средно образование в сферата на строителството;
 • Да умееш да комуникираш отлично;
 • Да владееш Microsoft Office и AutoCAD;
 • Да владееш Английски език;
 • Да имаш валидна шофьорска книжка – кат. B;
 • Да си организиран и да имаш възможност за пътуване из страната;
 • Да си мотивиран и с готовност за работа под напрежение.

 

Нашата Kултура:

Отдадени сме да направим Телелинк Инфра Сървисис предпочитано място за работа с позитивна атмосфера, която позволява на служителите да се обучават и развиват.Ние ценим ефективната комуникация и прозрачността, като насърчаваме диалог на всички нива в организацията. За нас е важно хората да се чувстват оценени и възнаградени за своя принос.