България мол

София

person iage

Интегрирано решение за сигурност до ключ за Мол България

Телелинк беше ангажиран с оптимизирането на проекта, доставката и инсталацията на цялостно персонализирано решение за търговския сектор включващо:

  •  система за видеонаблюдение изградена с над 100 камери
  •  оповестителна система изградена с над 500 говорителя
  • система за контрол на достъпа и охранителна система изградена с над 230 детектора и над 80 врати
  • софтуер за системна интеграция, контрол и управление
  • пожароизвестителна система изградена с над 1700 детектора
  • структурна кабелна система с обща дължина над 30 км