Фабрика Bahra Cables

Джеда, Саудитска Арабия

person iage

Интегрирана индустриална система за детекция и известяване на пожар в новата фабрика на Behra Cables Co, разположена на 500 000 кв. м. застроена площ

  •  22 км сертифицирана кабелна система за детекция на пожар
  • Линейни и конвенционални димни детектори
  • Аспирационна система
  • Разгърната система за видеонаблюдение с интегрирани видео аналитици за детекция на дим от Aviotec
  • Адресируеми пожарни контролни панели
  • Оповестителна и сигнализационна система
  • Софтуер за системна интеграция, контрол и управление

 

Този проект беше награден с „Проект на годината в регион MENA 2017 в категория Пожарна детекция“