Национален дворец на култура

София

person iage

Проект от критична важност, завършен навреме от Телелинк за церемонията по откриването на Европейското председателство на България в ЕС.

Слаботокови системи и системи за сигурност

  • Изградена структурна кабелна система с над 100 км меден и 12км оптичен кабел 
  • Система за видеонаблюдение с над 500 камери с интегриран софтуер с аналитични функции. 
  • Изградена нова система за пожароизвестване с над 1400 детектора, линейни пожарни датчици,  и над 50км пожарен кабел.
  • Аварийно оповестяване и Контрол на достъп
  • Интеграция на системите за сигурност в Центъра за контрол и управление.
  • Система за сградна автоматизация