person iage

От самото си създаване Телелинк Инфра Сървисис поддържа и развива силен екип от експертни инженери в няколко европейски страни за внедряване и поддръжка на телекомуникационната инфраструктура

 

 Имаме изготвени проекти, произведени конструкции, построени и инсталирани:

 • повече от 3,500 покривни базови станции из цялата страна 
 • повече от 100 кули, включително постоянно фундирани кули до 42 метра
 • повече от 1,000 мобилни кули

 

факти и цифри

 • Over 3,000 detailed designs
 • Над 3,000 работни проекта
 • Над 3,000 радиорелейни линии
 • Над 500 проходимости за радиорелейна свързаност
 • Над 300 трансмисионни точки
 • Над 1,000 репитри
 • Над 1,000 обекта с пълна подмяна на оборудването (SWAP of sites, MW and PSU)
 • Над 3,000 разширения базови станции
 • Над 3500 Разрешения за строеж и разрешения за ползване