Система за мониторинг на трафика

България

person iage

Телелинк участва в изграждането и имплементирането на „Система за мониторинг на трафика“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

  • 120 точки за мониторинг из цялата страна. Дейностите включваха разрешения за строеж и узаконяване, строително-монтажни работи, окабеляване, електрифициране и въвеждане в експлоатация
  • Център за мониторинг и контрол
  • Мощен софтуер с аналитични функции