Решения

Критична инфраструктура

В Телелинк Инфра Сървисис считаме, че е жизненоважно да защитим критичната инфраструктура, която е важна за функционирането на обществото и икономиката, като националните граници, транспорта и ключовите производствени съоръжения. Тези съоръжения изискват най-високо ниво на сигурност по всяко време, тъй като всяка повреда може да причини големи смущения, загуба на приходи и загуба на живот. От първостепенно значение е избраните системи за защита на тези сектори да имат най-висок стандарт и качество на изпълнение. Ние сме изпълнили успешно някои от най-големите проекти свързани с критична инфраструктура в региона, засилвайки доверието на клиентите в способностите ни при предоставянето на най-съвременни комплексни системи за защита.

icon

Прочети повече

Критична инфраструктура hero image
-
icon icon

Термална ограда

-
icon icon

Тунелна инфраструктура

-
icon icon

Команден и контролен център

image

Надеждна детекция и възпиране

Надеждна детекция и възпиране

Тъй като светът стана по-опасен, индустрията свързана със сигурността реагира с технологични иновации при определянето на сигурността при физически достъп. По време на тази промяна, Телелинк Инфра Сървисис изигра съществена роля в изпълнението на такива решения за различни критични инфраструктурни проекти. Сега разполагаме със знанията и експертния опит за проектиране на най-съвременната система, която ефективно да наблюдава и напълно да обезопасява вашия периметър.

„Термалната ограда“, която използва технология за термално изобразяване, вградена в камери за наблюдение и комбинирана с интелигентен софтуер за анализ, помага за активната защита на наблюдаваната зона от проникване отвън, кражба и вандализъм. Тази технология осигурява защита на всеки периметър при всякакви метеорологични условия, денем и нощем, за разлика от класическите системи с външни охранителни камери и други методи за регистриране

Прочети ощеarrow

image

Безопасност под земята

Безопасност под земята

Участваме в изграждането на секторите на тунелната инфраструктура с иновативни комуникационни и защитни решения, включително интегрирани системи за изображения, домофонна система, публични съобщения и камери, както и пожароустойчиви кабелни системи и усъвършенствана технология за свързване и безконтактно предаване на данни. Нашите решения отговарят на строги изисквания за безопасност, което позволява безопасно експлоатиране на тунели и пътища. Предлагаме интегрирана централизирана система за управление на тунели, използвана за контрол и наблюдение на всички тунелни системи и за гарантиране на максимални нива на безопасност и експлоатация, както по време на рутинно управление, така и при извънредни ситуации.

Прочети ощеarrow

image

Ефективност, комфорт и ергономичност

Ефективност, комфорт и ергономичност

Командният и контролен център или ситуационната зала централизира мониторинга, контрола и командването на цялостните операции на организацията. Ключов аспект на тези центрове е свързването на жизненоважни системи и комуникации – не само за събиране на информация, но и за безпроблемно и масово разпространение на критични инструкции, известия и сигнали. Имаме опит в проектирането и изграждането на командни и контролни центрове за организации, както в правителствения, така и в частния сектор. Нашите решения от начало до край осигуряват всички аспекти на средата на вашия център – от основната ИТ инфраструктура и интеграцията на системите до функционалния дизайн, който включва оптималното реално позициониране на дисплеи, осветление и мебели.

Прочети ощеarrow

icon icon

Термална ограда

image

Надеждна детекция и възпиране

Надеждна детекция и възпиране

Тъй като светът стана по-опасен, индустрията свързана със сигурността реагира с технологични иновации при определянето на сигурността при физически достъп. По време на тази промяна, Телелинк Инфра Сървисис изигра съществена роля в изпълнението на такива решения за различни критични инфраструктурни проекти. Сега разполагаме със знанията и експертния опит за проектиране на най-съвременната система, която ефективно да наблюдава и напълно да обезопасява вашия периметър.

„Термалната ограда“, която използва технология за термално изобразяване, вградена в камери за наблюдение и комбинирана с интелигентен софтуер за анализ, помага за активната защита на наблюдаваната зона от проникване отвън, кражба и вандализъм. Тази технология осигурява защита на всеки периметър при всякакви метеорологични условия, денем и нощем, за разлика от класическите системи с външни охранителни камери и други методи за регистриране

Прочети ощеarrow

icon icon

Тунелна инфраструктура

image

Безопасност под земята

Безопасност под земята

Участваме в изграждането на секторите на тунелната инфраструктура с иновативни комуникационни и защитни решения, включително интегрирани системи за изображения, домофонна система, публични съобщения и камери, както и пожароустойчиви кабелни системи и усъвършенствана технология за свързване и безконтактно предаване на данни. Нашите решения отговарят на строги изисквания за безопасност, което позволява безопасно експлоатиране на тунели и пътища. Предлагаме интегрирана централизирана система за управление на тунели, използвана за контрол и наблюдение на всички тунелни системи и за гарантиране на максимални нива на безопасност и експлоатация, както по време на рутинно управление, така и при извънредни ситуации.

Прочети ощеarrow

icon icon

Команден и контролен център

image

Ефективност, комфорт и ергономичност

Ефективност, комфорт и ергономичност

Командният и контролен център или ситуационната зала централизира мониторинга, контрола и командването на цялостните операции на организацията. Ключов аспект на тези центрове е свързването на жизненоважни системи и комуникации – не само за събиране на информация, но и за безпроблемно и масово разпространение на критични инструкции, известия и сигнали. Имаме опит в проектирането и изграждането на командни и контролни центрове за организации, както в правителствения, така и в частния сектор. Нашите решения от начало до край осигуряват всички аспекти на средата на вашия център – от основната ИТ инфраструктура и интеграцията на системите до функционалния дизайн, който включва оптималното реално позициониране на дисплеи, осветление и мебели.

Прочети ощеarrow

Reasons to trust us

Data speaks louder than words

0%

satisfied clients

0%

fewer housebreakings

0%

safe companies