Решения

Центрове за данни

Професионалното планиране и проектиране на център за данни или сървърна зала е от решаващо значение за премахване на риска от прекъсване на свързаността и загуба на критични данни.

icon

Прочети повече

Центрове за данни hero image
-
icon icon

Проекти съгласно стандартите на Uptime Institute и TIA TIER

-
icon icon

Архитектурни, конструктивни, строителни и озеленителни работи

-
icon icon

Електрически системи (MV, LV, UPS, Gensets, Transformers и др.)

-
icon icon

Прецизно и критично охлаждане, ОВиК

-
icon icon

Структурни кабелни системи, обзавеждане на сървърни зали

-
icon icon

Системи за сигурност, контрол и възпиране

-
icon icon

Системи за откриване и потушаване при борбата с пожари

-
icon icon

Управление на сгради и SCADA системи

-
icon icon

Пускане в експлоатация на център за данни/миграция на системи

image

Иновативен дизайн и технологии за вашия център за данни

Иновативен дизайн и технологии за вашия център за данни

Телелинк Инфра Сървисис предоставя иновативен дизайн и технологии за нуждите на вашия център за данни и предлага цялостно решение с физическа сигурност, допълнителна мощност и охлаждане, защита от пожар и вода, разпределение на захранването, високоскоростна инфраструктура, контрол на достъпа, с администрация и управление за вашите сървъри и други устройства. Ние работим с вас, за да създадем рентабилно, независимо от доставчиците и напълно гъвкаво решение, което включва:

 • Проекти съгласно стандартите на Uptime Institute и TIA TIER
 • Архитектурни, конструктивни, строителни и озеленителни работи
 • Електрически системи (MV, LV, UPS, Gensets, Transformers и др.)
 • Прецизно и критично охлаждане, ОВиК
 • Структурни кабелни системи, обзавеждане на сървърни зали
 • Системи за сигурност, контрол и възпиране
 • Системи за откриване и потушаване при борбата с пожари
 • Управление на сгради и SCADA системи
 • Пускане в експлоатация на център за данни/миграция на системи

Прочети ощеarrow

icon icon

Проекти съгласно стандартите на Uptime Institute и TIA TIER

image

Иновативен дизайн и технологии за вашия център за данни

Иновативен дизайн и технологии за вашия център за данни

Телелинк Инфра Сървисис предоставя иновативен дизайн и технологии за нуждите на вашия център за данни и предлага цялостно решение с физическа сигурност, допълнителна мощност и охлаждане, защита от пожар и вода, разпределение на захранването, високоскоростна инфраструктура, контрол на достъпа, с администрация и управление за вашите сървъри и други устройства. Ние работим с вас, за да създадем рентабилно, независимо от доставчиците и напълно гъвкаво решение, което включва:

 • Проекти съгласно стандартите на Uptime Institute и TIA TIER
 • Архитектурни, конструктивни, строителни и озеленителни работи
 • Електрически системи (MV, LV, UPS, Gensets, Transformers и др.)
 • Прецизно и критично охлаждане, ОВиК
 • Структурни кабелни системи, обзавеждане на сървърни зали
 • Системи за сигурност, контрол и възпиране
 • Системи за откриване и потушаване при борбата с пожари
 • Управление на сгради и SCADA системи
 • Пускане в експлоатация на център за данни/миграция на системи

Прочети ощеarrow

icon icon

Архитектурни, конструктивни, строителни и озеленителни работи

icon icon

Електрически системи (MV, LV, UPS, Gensets, Transformers и др.)

icon icon

Прецизно и критично охлаждане, ОВиК

icon icon

Структурни кабелни системи, обзавеждане на сървърни зали

icon icon

Системи за сигурност, контрол и възпиране

icon icon

Системи за откриване и потушаване при борбата с пожари

icon icon

Управление на сгради и SCADA системи

icon icon

Пускане в експлоатация на център за данни/миграция на системи