Решения

Фотоволтаични решения

Нашите фотоволтаични решения са гаранция за най-висок стандарт, максимална ефективност и дългосрочна икономия на енергийни ресурси за нашите клиенти в комбинация с грижа за природата и бъдещето на децата ни.

Когато казваме, че бъдещето е тук ние сме част от него. За нас това означава да чуваме и разбираме нашите клиенти чрез внедряване на надеждни и ефективни енергийни решения, които позволяват на клиентите ни да планират и предвиждат своите разходи.

Бизнес сгради, стопански или индустриални обекти, телеком или енергийни мрежи – нашите специалисти ще оразмерят точната соларна инсталация за вашите нужди.

icon

Прочети повече

Фотоволтаични решения hero image
-
icon icon

Фотоволтаични системи

image

Покривни фотоволтаични системи

Покривни фотоволтаични системи

Покривите на промишлени, офис, търговски и жилищни сгради се превръщат във все по-атрактивна бизнес ниша за инвестициите в зелена енергия. Покривните соларни системи са компактни и не заемат полезна площ. Така сградите привличат средства извън основното си предназначение. Освен това, узаконяването на този тип централи става значително по-бързо и лесно, ползват облекчен режим за свързване към мрежата и за тях не важи годишната квота за присъединяване в даден регион. Нашият екип от високоспециализирани специалисти ще проучи Вашето потребление на електроенергия и ще изготви за Вас индивидуален проект, посредством специализиран софтуер за планиране на производство на електроенергия от слънцето, отчитайки всички важни и определящи фактори като ориентация на сградата, географско разположение на обекта и типа на покривната конструкция.

Прочети ощеarrow

image

Наземни фотоволтаични централи

Наземни фотоволтаични централи

Наземните фотоволтаични централи позволяват покриване на по-голяма площ и съответно повече произведена електроенергия. Това е в комбинация с надеждна и проста за монтаж конструкция, обикновено закрепена директно за земята. По-лесният и безопасен монтаж на соларните панели са допълнителни ползи, които могат да ви помогнат да изберете това решение като ефекта е мигновен – дали ще намалите значително сметката за своето производство или ще изберете да продадете произведената електроенергия – нашите специалисти ще ви консултират и ще проектират и инсталират най-подходящата за вашата цел соларна централа.

Прочети ощеarrow

image

Хибридни фотоволтаични системи (Системи със съхранение на енергията)

Хибридни фотоволтаични системи (Системи със съхранение на енергията)

Чудесна идея е произведената и неизползвана през деня електроенергия да може да се съхрани и да се използва в тъмната част на денонощието или при лошо време, когато производството от фотоволтаичните панели не е достатъчно. Батериите за възобновяемите системи са различни по размер и дизайн и зависят от приложението и мястото им на инсталиране. За разлика от приложенията на батериите в другите области при възобновяемите системи батериите са подложени на уникални режими на разряд и заряд, защото не може да бъде точно прогнозирано вариациите на слънчевото греене. Затова най важното изискване за този род батерии е да имат дълъг цикличен живот. За целта батериите с дълбочинен разряд са най-добрия избор за възобновяеми приложения. Доверете се нашият опит и ние ще ви помогнем да изберете най-добрият вариант на производство и съхранение на електроенергия от ВЕИ отчитайки в проектирането всички основни фактори – консумация на електричество, вид и капацитет на батерийния блок и възможностите за монтаж и свързване.

Прочети ощеarrow

icon icon

Фотоволтаични системи

image

Покривни фотоволтаични системи

Покривни фотоволтаични системи

Покривите на промишлени, офис, търговски и жилищни сгради се превръщат във все по-атрактивна бизнес ниша за инвестициите в зелена енергия. Покривните соларни системи са компактни и не заемат полезна площ. Така сградите привличат средства извън основното си предназначение. Освен това, узаконяването на този тип централи става значително по-бързо и лесно, ползват облекчен режим за свързване към мрежата и за тях не важи годишната квота за присъединяване в даден регион. Нашият екип от високоспециализирани специалисти ще проучи Вашето потребление на електроенергия и ще изготви за Вас индивидуален проект, посредством специализиран софтуер за планиране на производство на електроенергия от слънцето, отчитайки всички важни и определящи фактори като ориентация на сградата, географско разположение на обекта и типа на покривната конструкция.

Прочети ощеarrow

image

Наземни фотоволтаични централи

Наземни фотоволтаични централи

Наземните фотоволтаични централи позволяват покриване на по-голяма площ и съответно повече произведена електроенергия. Това е в комбинация с надеждна и проста за монтаж конструкция, обикновено закрепена директно за земята. По-лесният и безопасен монтаж на соларните панели са допълнителни ползи, които могат да ви помогнат да изберете това решение като ефекта е мигновен – дали ще намалите значително сметката за своето производство или ще изберете да продадете произведената електроенергия – нашите специалисти ще ви консултират и ще проектират и инсталират най-подходящата за вашата цел соларна централа.

Прочети ощеarrow

image

Хибридни фотоволтаични системи (Системи със съхранение на енергията)

Хибридни фотоволтаични системи (Системи със съхранение на енергията)

Чудесна идея е произведената и неизползвана през деня електроенергия да може да се съхрани и да се използва в тъмната част на денонощието или при лошо време, когато производството от фотоволтаичните панели не е достатъчно. Батериите за възобновяемите системи са различни по размер и дизайн и зависят от приложението и мястото им на инсталиране. За разлика от приложенията на батериите в другите области при възобновяемите системи батериите са подложени на уникални режими на разряд и заряд, защото не може да бъде точно прогнозирано вариациите на слънчевото греене. Затова най важното изискване за този род батерии е да имат дълъг цикличен живот. За целта батериите с дълбочинен разряд са най-добрия избор за възобновяеми приложения. Доверете се нашият опит и ние ще ви помогнем да изберете най-добрият вариант на производство и съхранение на електроенергия от ВЕИ отчитайки в проектирането всички основни фактори – консумация на електричество, вид и капацитет на батерийния блок и възможностите за монтаж и свързване.

Прочети ощеarrow