Решения

Смарт системи

Всеки ден технологичните изисквания стават все по-сложни, сензорите по-интелигентни, решенията се подобряват и умножават. За да се въведе смислена цел в изцяло нова система или приложение се изискват знания извън определена област или дори отрасъл. Екипът на Телелинк Инфра Сървисис изпълнява тази задача с иновативен подход и нестандартно мислене. Когато имате конкретна потребност извън основния ни бизнес фокус, нашият екип провежда задълбочени изследвания от проектирането до приложението, като по този начин създава нови решения, които свързват конкретната потребност от една страна и технологията и иновациите от друга.

icon

Прочети повече

Смарт системи hero image
-
icon icon

Ранно предупреждение за горски пожари

-
icon icon

Мониторинг и контрол на наводнения

-
icon icon

Интелигентно събиране на отпадъци

-
icon icon

Зареждане на електромобили

image

Защита на горите

Защита на горите

Всяка година горските пожари унищожават хиляди хектари по целия свят, причинявайки трагични загуби на къщи, имоти, човешки животи, фауна и флора. Горските пожари са огромна заплаха за екологично здравите гори и опазването на околната среда. Този проблем е част от усилията за изследователска и развойна дейност на Telelink Infra Services, завършила със създаването на специално решение. Комбинирайки усъвършенствани електро-оптични и термични сензори и машинно обучение с усъвършенствани алгоритми за откриване на дим и пожар, системата за ранно откриване на горски пожари „PrevenTIS” сканира предварително зададена зона, предоставяйки автоматизиран денонощен мониторинг и откриване на евентуален пожар. Чрез инсталирането на „PrevenTIS“ върху кули за наблюдение за пожари и други високи конструкции се разработват сканираща мрежа, която покрива голяма площ. Ранното откриване на горските пожари предоставя важна информация, необходима за вземане на информирано вземане на решения за борба с пожарите. Системата се използва ефективно от горските служби в България и в чужбина, и е несравнима в способността си да осигурява наблюдение в реално време и бързо откриване на горски пожари в горските райони.

Прочети ощеarrow

image

Наблюдение на наводнения и ранно предупреждение

Наблюдение на наводнения и ранно предупреждение

При нарастващия брой екстремни метеорологични събития по света, Телелинк Инфра Сървисис проектира специални телеметрични станции и е част от комбинираните усилия за проектиране и изграждане на решения за дистанционно наблюдение, защита от наводнения и предупреждение в цялата страна. Нашите телеметрични станции могат да се захранват със слънчева енергия и да са напълно независими от външно захранване. Те изпращат редовно данни за нивото на водата до неограничен брой получатели, предупреждаващи за надвишаването на определените от потребителя прагове за високи нива. Системата се доразвива, като данните се изпращат безжично до централизираната софтуерна система за анализ и моделиране, за да помогнат на властите да вземат своевременно информирани решения.

Прочети ощеarrow

image

Ефективност във всичко

Ефективност във всичко

Доказано е, че ако събирате всякакви странични продукти или отпадъци в насипно състояние, решенията за дистанционно наблюдение на нивата намаляват логистичните и административните разходи и помагат за спечелване и задържане на бизнеса чрез подобряване обслужването на клиентите. Знаейки кога и дали даден контейнер се нуждае от внимание, може да се планира ефективна логистика и да се намалят разходите. Ние си партнираме с водещ в бранша доставчик, за да предоставим ефективно решение, обслужващо тези нужди. Решението съчетава ултразвукови сензори за пълнене, които следят отпадъците в реално време с помощта на сложен софтуер. След като тази информация е налична, данните могат да се използват за вземането на решения, за оптимизирането на маршрутите при събиране на отпадъците, честотата на събиране и натоварването на превозните средства. Можем да ви помогнем да намалите разходите за събиране на отпадъците най-малко с 30% и да намалите въглеродните емисии в градовете до 60%.

Прочети ощеarrow

image

Подкрепа на революцията в електрическата мобилност

Подкрепа на революцията в електрическата мобилност

Електрификацията ще прекрои световния автомобилен пазар през следващото десетилетие. Революцията на електрическите превозни средства е факт и Телелинк Инфра Сървисис се ангажира да я подкрепи. Партнирахме си с водещи международни доставчици, за да създадем продуктово портфолио, както за зареждане на всички видове частни превозни средства, така и големи автобуси за обществен транспорт. Имаме портфолио от ИТ решения в подкрепа на управлението на мрежата за зареждане на електромобили и професионални услуги, включително консултации, проектиране, монтаж и поддръжка. Можем да предоставим бавни AC и DC зарядни станции, както и ултра бързи DC зарядни станции за постоянен ток, проектирани да отговарят на вашите специфични нужди по най-ефективния и надежден начин.

Прочети ощеarrow

icon icon

Ранно предупреждение за горски пожари

image

Защита на горите

Защита на горите

Всяка година горските пожари унищожават хиляди хектари по целия свят, причинявайки трагични загуби на къщи, имоти, човешки животи, фауна и флора. Горските пожари са огромна заплаха за екологично здравите гори и опазването на околната среда. Този проблем е част от усилията за изследователска и развойна дейност на Telelink Infra Services, завършила със създаването на специално решение. Комбинирайки усъвършенствани електро-оптични и термични сензори и машинно обучение с усъвършенствани алгоритми за откриване на дим и пожар, системата за ранно откриване на горски пожари „PrevenTIS” сканира предварително зададена зона, предоставяйки автоматизиран денонощен мониторинг и откриване на евентуален пожар. Чрез инсталирането на „PrevenTIS“ върху кули за наблюдение за пожари и други високи конструкции се разработват сканираща мрежа, която покрива голяма площ. Ранното откриване на горските пожари предоставя важна информация, необходима за вземане на информирано вземане на решения за борба с пожарите. Системата се използва ефективно от горските служби в България и в чужбина, и е несравнима в способността си да осигурява наблюдение в реално време и бързо откриване на горски пожари в горските райони.

Прочети ощеarrow

icon icon

Мониторинг и контрол на наводнения

image

Наблюдение на наводнения и ранно предупреждение

Наблюдение на наводнения и ранно предупреждение

При нарастващия брой екстремни метеорологични събития по света, Телелинк Инфра Сървисис проектира специални телеметрични станции и е част от комбинираните усилия за проектиране и изграждане на решения за дистанционно наблюдение, защита от наводнения и предупреждение в цялата страна. Нашите телеметрични станции могат да се захранват със слънчева енергия и да са напълно независими от външно захранване. Те изпращат редовно данни за нивото на водата до неограничен брой получатели, предупреждаващи за надвишаването на определените от потребителя прагове за високи нива. Системата се доразвива, като данните се изпращат безжично до централизираната софтуерна система за анализ и моделиране, за да помогнат на властите да вземат своевременно информирани решения.

Прочети ощеarrow

icon icon

Интелигентно събиране на отпадъци

image

Ефективност във всичко

Ефективност във всичко

Доказано е, че ако събирате всякакви странични продукти или отпадъци в насипно състояние, решенията за дистанционно наблюдение на нивата намаляват логистичните и административните разходи и помагат за спечелване и задържане на бизнеса чрез подобряване обслужването на клиентите. Знаейки кога и дали даден контейнер се нуждае от внимание, може да се планира ефективна логистика и да се намалят разходите. Ние си партнираме с водещ в бранша доставчик, за да предоставим ефективно решение, обслужващо тези нужди. Решението съчетава ултразвукови сензори за пълнене, които следят отпадъците в реално време с помощта на сложен софтуер. След като тази информация е налична, данните могат да се използват за вземането на решения, за оптимизирането на маршрутите при събиране на отпадъците, честотата на събиране и натоварването на превозните средства. Можем да ви помогнем да намалите разходите за събиране на отпадъците най-малко с 30% и да намалите въглеродните емисии в градовете до 60%.

Прочети ощеarrow

icon icon

Зареждане на електромобили

image

Подкрепа на революцията в електрическата мобилност

Подкрепа на революцията в електрическата мобилност

Електрификацията ще прекрои световния автомобилен пазар през следващото десетилетие. Революцията на електрическите превозни средства е факт и Телелинк Инфра Сървисис се ангажира да я подкрепи. Партнирахме си с водещи международни доставчици, за да създадем продуктово портфолио, както за зареждане на всички видове частни превозни средства, така и големи автобуси за обществен транспорт. Имаме портфолио от ИТ решения в подкрепа на управлението на мрежата за зареждане на електромобили и професионални услуги, включително консултации, проектиране, монтаж и поддръжка. Можем да предоставим бавни AC и DC зарядни станции, както и ултра бързи DC зарядни станции за постоянен ток, проектирани да отговарят на вашите специфични нужди по най-ефективния и надежден начин.

Прочети ощеarrow

Reasons to trust us

Data speaks louder than words

0%

satisfied clients

0%

fewer housebreakings

0%

safe companies