Елеонора Блажевска

Какво е да работиш като Директор „Бизнес развитие“ в Телелинк Македония?

person iage

Елеонора Блажевска

Директор „Бизнес развитие“, Телелинк Македония

  • Кога започна работа в Телелинк Македония и как се развива твоят кариерен път до момента?

Работя в Телелинк Македония от лятото на 2011 г., точно от 10 години. По това време управлявах собствена телекомуникационна компания за IP телефония и контактни центрове, както и за продажба на решения за съхранение на гласови данни на стратегически партньори, като министерства, летища и частни организации. Въпреки скромния размер, нашата компания имаше завидно портфолио от клиенти, включително министерства, Makedonski Telecom (Deutsche Telekom), както и няколко големи компании в страната. За едни от най-знаковите ни проекти за поддържане на IP телефония на Министерство на отбраната, си търсехме партньор с необходимото know-how и софтуерни лицензи за релейни свързаности и технологии. В тази връзка ме представиха на Телелинк. Безпроблемно установихме сътрудничество с екипа. Бързо се споразумяхме по условията на сделката и преминахме директно към успешното й и навременно изпълнение. С други думи, просто „си паснахме“. Професионализмът и химията между нас вероятно доведоха до това да ми предложат позицията на Директор „Бизнес развитие“ в Телелинк Македония, на която съм и в момента.

 

  • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?

Преминавайки от управлението на собствена компания към корпоративна среда, да си кажа честно, беше голямо предизвикателство, но в положителен и мотивиращ смисъл. Наложи се напълно да си променя нагласата от продуктово ориентирано портфолио към много по-комплексния свят на системната интеграция, който комбинира широко портфолио от продукти и услуги. Още повече, че в Телелинк се дава възможност да се развиват хората, а не само нейните активи и клиенти. Компанията работи усърдно за увеличаване на своя пазарен дял благодарение на по-добро качество на предоставяните услуги и високо ниво на управление на проектите. По някакъв начин бяхме пионери, моята нагласа и виждането за света изглежда отговори напълно на тези на висшия мениджмънт и стратегическите цели на компанията да правим повече и да го правим по-добре! И по този начин да станем лидери на пазара, не само по отношение на финансовите условия, но да градим репутация и да предлагаме високо качество на услугите.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

За да бъдеш успешен в компания като Телелинк, трябва да умееш да работиш методично и систематично.  Да бъдеш готов да запретнеш ръкави и да работиш здраво, да научаваш нови продукти, нови процеси и решения, дори нови начини на управление. Важно е да умееш да се адаптираш към много конкурентна среда и потребностите на развиващия се пазар, да бъдеш двигател за позитивна промяна, за ефективна интеграция, да уважаваш колегите и клиентите си. Преди всичко е ценно да „чуваш“, както своите колеги, така и клиентите и най-важното – пазара и неговите потребности, и да действаш проактивно. Това е работа, която изисква фокус и проактивност, но и търпение, да бъдеш подготвен да работиш методично при всяка нова възможност, нов проект, предизвикателство и клиент. Ако работиш в тази посока, растежът е неизбежен. В Телелинк сме „добре смазана машина“, което ни позволява да растем и да успяваме заедно, което е огромно удоволствие!

 

  • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?

Работейки десет години в компанията, тя заема основно място в живота ми – ние сме едно голямо и задружно семейство. Аз ценя високо своята позиция, тъй като тя ми дава възможност да се развивам като личност и професионалист, да изпълнявам по-добре своите задължения и да се подобрявам като ръководител. Благодарна съм, че през всичките тези години съм имала възможност да уча и да посрещам новите възможности и предизвикателства с лекота или дори да създавам сама тези възможности. Оставам мотивирана, защото успявам да се предизвиквам, мога да се насладя на положителните резултати от моя принос към работата на екипа и компанията, които се оценяват и от самите тях. Това ме мотивира още повече.