Петя Николова

Какво е да работиш като Групов директор „Човешки Ресурси“

person iage

Петя Николова

Групов директор „Човешки ресурси"

  • Какъв е твоят кариерен път до момента и какво те доведе в Телелинк Инфра Сървисис?

Моето професионално развитие е следвало естественото развитие на знанията и уменията ми през годините. Винаги съм се занимавала с Човешки ресурси, в компании от различни сектори и индустрии, като финтех, застраховане, микроелектроника и т.н. Телелинк Инфра Сървисис е изключителна компания в своето развитие – все още има този предприемачески дух и приятелска работна среда, управлявана визионерски и с основен фокус върху хората и тяхното развитие. Тук ме доведе възможността да допринеса за това функцията Човешки Ресурси да бъде позиционирана като стратегически партньор на бизнеса в организацията, както на местно така и на ниво група.

 

  • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателствата, които срещаш?

Основното предизвикателство към мен и компанията е, че позицията е нова и предстои изграждане на политики и процеси, които да са валидни за всички държави, където ТИС е представена – България, Македония, Великобритания, Германия и Албания. Трябва се изградят процеси като част от единна стратегия за упраление на човешките ресурси, но разбира се, това трябва да е специфично за ТИС.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

На първо място е важно да се познават добрите практики в сферата, както и да имаш критично и стартегическо мислене, като идеята е внимателно да се проучи необходимостта и да се приложи tailor-made подход. Чета постоянно, всеки ден, в днешно време обучението се измести към ежедневното развитие, а не дотам в обученията. Естествено, различните сертификати в сферата като CIPD, SHRM също са важни за професионалното развитие и сверяване на часовника. Планирам да придобия такива занапред.

 

  • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?

Колегите и възможността да се развивам и творя, както и свободата да предложа нещо там, където имам знанията и уменията. Впечатляващо е колко са ангажирани колегите, въпреки трудната среда в последните 2 години. Офисът ни е страхотен, много добре представя ТИС като компания – модерен, умен, ефективен.

 

  • Каква е Петя Николова извън работната среда?

Не съм по-различна извън работната среда, но с други задължения. Приоритетно за мен е семейството, приятелите и свободното време, което все по-рядко намирам. Ценя малките неща и гледам от светлата страна на живота.