Латинка Йовкова

Какво е да работиш като ръководител „Логистика“ в ТИС?

person iage

Латинка Йовкова

Ръководител „Логистика“

 • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?
  Започнах работа тук през 2003 г. като рецепционист, когато Телелинк се състоеше от неповече от 30 човека. Тогава рецепцията беше сърцето на компанията и всичката входяща и изходяща комуникация минаваше от там.Една година по-късно се преместих в отдел „Строителство“, който бързо се развиваше и колегите имаха нужда от помощ по отношение на организацията на работния процес. Занимавах се с водене на документация, отчитане на документи, следенe за спазване на крайни срокове, бюджет и качество. Това бяха моменти, които винаги ще помня. Също тогава, от един малък и ентусиазиран екип, беше основано едно от първите ни чуждестранни дружества. Аз бях част от този екип – нещо с което много се гордея.През 2006 г. се присъединих към екипа на „Логистиката“ като ръководител на отдела и отново се озовах в сърцето на компанията

 

 • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?
  Като ръководител „Логистика“ в ТИС аз и екипът ми отговаряме за това да намерим най-добрите доставчици, за преговорите с тях и за организирането на транспортните и складови услуги. Помагаме на колегите, като намираме нужните за всеки проект стоки и ги доставяме на време там, където са необходими. И разбира се, спазвайки условието цените да са в рамките на зададените финансови параметри. Екипът ми се е сблъсквал с доста предизвикателства и е бил свидетел на много промени през последните 15 години. Все още най-трудното нещо е да се намери и задържи балансът, така че работа да бъде извършена над очакванията и всички да се чувстваме удовлетворени. Вярвам, че това, което правим е нужно и подкрепя дейността на компанията така, както кръвта – органите на човешкото тяло

 

 • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?
  За да работиш в отдел „Логистика“, най-важното е да имаш много добри комуникационни умения. Умението да комуникираш добре както с външните, така и с вътрешните си клиенти е от особено значение. То може да доведе както до успех, така и до провал. Второ, трябва да бъдеш проактивен и кооперативен. Квалификация и знания в областта в планирането на доставки, управление на складове, счетоводство, финанси помагат в ежедневната работа, но най-важното е да искаш да полагаш усилия и да учиш.

 

 • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?
  След всички тези години, това което правя все още е интересно и вълнуващо за мен. Винаги има нещо ново, нещо, което не си правил никога досега, и от теб зависи да намериш начин нещата да се случват. Работата с позитивни, можещи и знаещи колеги, както и значителният опит, който съм натрупала, ме правят уверена, че мога да се справя с всяко предизвикателство.