Мартин Янакиев

Какво е да работиш като ръководител на отдел „Технически ръководители проекти“ в ТИС?

person iage

Мартин Янакиев

Ръководител отдел „Технически ръководители проекти“ Отдел „Мрежова инфраструктура“

  • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?

Започнах работа за компанията през началото на 2014 г. За моя огромна радост кариерният ми път дотук е изключително динамичен. В началото стартирах като технически ръководител „Строителство“ в една от дирекциите на Телелинк. Две години по-късно оглавих сектор „Строителство“, който след това се обедини с още няколко сектора и се създаде отдел „Технически ръководители“, на който имам честта да бъда ръководител.

 

  •  В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?

Основната ми отговорност в компанията е да организирам, помагам и развивам около 15 души, заемащи ролята на технически ръководители по най-различни специалности в телекомуникационната сфера, както и да помагам основно в стартирането на нови проекти. Много често при нас проектите са нови и непознати, съответно най-големите предизвикателства, пред които се изправяме с колегите, са ученето на нови технологии и въвеждането им в действие. Това в повечето случаи изисква страшно голяма всеотдайност на целия екип.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

Работата ми изисква два напълно различни сета от умения, знание и качества.

От една страна е работата като експерт в сферата на „Строителството на сгради и съоръжения“, каквото е и моето образование. Там технологиите се развиват с бързи темпове и непрекъснато трябва да обогатяваме знанията си, въпреки рутината, която придобиваме с времето. За щастие ТИС предоставя различни възможности, както за вътрешни, така и за външни обучения и повишаване на компетенциите на своите служители, понеже всички осъзнаваме нуждата от това да се развиваме.

От друга страна е ролята на ръководител, там сета от качества е най-разнообразен, като най-вече искам да наблегна на човешките качества. За да управляваш голям екип от хора е необходимо на първо място да бъдеш човек, да проявяваш разбиране, да работиш с разбираеми и семпли правила, които хората да припознават и спазват, да имаш ясни цели и очаквания от екипа и не на последно място винаги да бъдеш част от екипа. Успееш ли да изградиш доверие, липса на страх от конфликт и ангажираност в екипа, смятам че си успял да положиш стабилни основи, върху които да продължиш да изграждаш допълнителни качества и да постигаш желаните резултати. Квалификацията се поддържа по един единствен начин и той е с непрестанно учене. За щастие в ТИС имаме постоянни предизвикателства, свързани с нови и разнообразни проекти, и нямаме възможност да спрем да се развиваме.

 

  • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?

Главния мотиватор за мен са хората и отношението в компанията. Попаднал съм в среда, в която с удоволствие отивам на работа всеки ден. Изключително хубаво и рядко срещано работно място с позитивно отношение, близки контакти, човечност и същевременно фокус към резултати. Тази среда ме посрещна през 2014 година и тази среда ме накара да остана. Главната ми цел е да продължавам да поддържам и да допринасям към запазването на отношението в компанията без значение предизвикателствата, пред които се изправяме.