Петко Калиманов

Какво е да работиш като ръководител проекти в ТИС?

person iage

Петко Калиманов

Ръководител проекти Отдел „Мрежова инфраструктура“

 • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?
  Започнах работа в ТИС през декември 2019 г. като ръководител проекти. Това, което ме привлече е широкият спектър от инвестиции на компанията в множество модерни отрасли, защото това позволява на човек да се развива в различни насоки.“

 

 • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?
  Като ръководител проекти, моята работа е да завърша проектите, по които работя в рамките на поставения бюджет и срок. Обектите обикновено са свързани с мобилни комуникации, сателитни, радарни и отбранителни системи. Всички имат своите особености, но общото между тях е, че изискват широк подбор от специалисти, които да работят в синхрон, за да изградят инфраструктурата за съответното оборудване.
  Работата ми е много разнообразна. Предизвикателствата също. През по-голямата част от времето трябва да поддържам баланса между интересите на компанията и клиента.

 

 • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?
  Според мен, за да бъдеш успешен ръководител проекти, трябва да имаш разнообразен набор от знания и умения, от финанси до инженеринг. Имам голяма полза от образованието ми на строителен инженер, както и от опита ми като технически ръководител в областта на телекомуникациите и сигурността. За всичко останало мога да разчитам на колегите, които винаги са готови да дадат съвет, стига да не те е страх да задаваш въпроси. Вярвам, че най-добрият начин да се развиваш е да приемеш, че има много неща, които не знаеш и винаги трябва да си готов да научиш нещо ново.

 

 • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?
  Това, което най-много ме мотивира да идвам на работа сутрин е сплотеният екип, който е готов да посрещне всяко предизвикателство.