Теодора Стоянова

Какво е да работиш като ръководител проекти в ТИС?

person iage

Теодора Стоянова

Ръководител проекти
Отдел „Сигурност и автоматизация"

  • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?

Започнах работа в ТИС в началото на месец декември 2019 г., като първият ми работен ден започна с обща среща на компанията, където имах възможността да разбера какво се очаква като бъдещи проекти и развитие на компанията през следващата година. Доста запомнящ се момент и бих казала привилегия, която не всеки има. До момента кариерата ми се развива активно, като имам възможността да работя по няколко проекта. Една част от тях ми позволява да се изява в позната за мен сфера, докато в други имам възможността да научавам по нещо, което помага за развитието ми като професионалист. Имах удоволствието да бъда включена в бизнес симулация за управление на компании, което също беше много ценно.

 

  • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?

Отговарям за комуникацията между всички участници в проекта, следя за спазването на графика за изпълнение на проекта, следя разходите и приходите по проекта. Изготвям необходимите документи, искани от възложителите. Първоначално предизвикателство беше да се включа активно в ритъма на работа на компанията, да усвоя вътрешните правила и изисквания. През този етап преминах доста бързо, основно благодарение на отзивчивостта и помощта на колегите – не само от отдела, в който работя, а и от всички останали. Към настоящия момент, предизвикателството е работата по проекти в сфери, с които тепърва се сблъсквам и имам доста да уча. Работата с най-добрите професионалисти в сферата е това, което ми помага.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

Трябва да имаш основни познания за изпълнението на строителни дейности, финанси, доставка на оборудване и връзката между тях. Да познаваш различните фази на развитие на един проект също е голямо предимство. Комуникационните умения са особено важни, тъй като голяма част от времето на ръководителя на проекти преминава в разговори с различни хора, от различни сфери и с различни интереси. Един добър ръководител трябва да намери баланса между всички страни, като това не трябва да оказва влияние на целите, заложени в проекта. Вземането на важни решения бързо също е от основно значение за изпълнението на ролята, която заемам в момента. Желанието за научаване на нови неща и стремежът към развитие също оказва положително влияние на доброто изпълнение на ролята. Лично аз постоянно чета литература свързана с управлението на проекти. „Открадвам си“ добри практики от колеги и анализирам всеки проблем по проект, за да съм подготвена за следващия подобен.

 

  • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?

Най-ценното за мен е комбинацията от сферата на дейност на компанията и екипа, който е мотивиран и има желанието да се развива. Атмосферата, която е създадена, ме мотивира да ходя на работа с желание, без значение колко много задачи имам или какви затруднения имам по проектите, зная че колегите винаги ще помогнат.
ПС. Новата сграда, зоните за почивка и забавление също не са за подценяване. Те са един добър бонус към споменатото по-горе.:)