Любомир Миловски

Какво е да работиш като ръководител проекти в ТИС?

person iage

Любомир Миловски

Ръководител проекти, Oтдел „Управление на проекти"

  • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?

Започнах работа в ТИС през ноември 2012 г. като специалист логистика. Пет години бях на тази позиция докато през 2017 г. получих възможността да се присъединя към екипа на ръководителите проекти, а от началото на тази година изпълнявам и ролята на заместник ръководител на отдел „Сигурност и автоматизация“. Всяка една предишна позиция ми даваше основа и знания, които да надграждам на следващата. Разбира се това е и ново предизвикателство, което те кара да излезеш от зоната на комфорт, но това е начинът човек да се развива.

 

  • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?

От гледна точка на проектите, които водя работата ми се състои в постоянна комуникация, координация и планиране на процесите по изпълнение на проекта с отчитане на времевите, бюджетните и ресурсни ограничения, които са критични за всеки проект. При изпълнението на проектите винаги времето и бюджетът са основни ограничения, с които всеки проектов ръководител трябва да се съобразява и справя, за да вървят нещата напред и крайният резултат да е положителен. Предизвикателствата в един проект са много и започват от самото му начало. В ТИС основно предизвикателство е, че проектите, които изпълняваме са много разнообразни и рядко са еднакви. Все правим нещо ново, което всъщност е интересно, поддържа екипа и го кара да надгражда своите знания, за да може да посрещне нуждите на проекта.

Като заместник ръководител отдел предизвикателствата са от малко по-различно естество. Там е важно човек да познава екипа и специфичните нужди на всеки един от членовете му. Хората в отдела са движещата му сила и трябва да се чувстват добре. Също така един ръководител трябва да е наясно с всички основни дейности, които се случват в отдела, както вътрешно, така и оперативно по текущите проекти. Ако има някакъв проблем трябва да се намери своевременно решение. Основно предизвикателство тук е да намериш баланса в работния процес.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

Най-важното е човек да е инициативен, последователен и подреден. Трябва да можеш да задаваш приоритет на задачите и да ги гониш докрай, за да бъдат изпълнени. За да се поддържам „във форма“ посещавам семинари, на които други хора от бранша споделят своя опит. Там виждаш как хората се справят в сходни ситуации и можеш да си извадиш изводи от техните истории. Това е полезно, както в аспекта „как се прави“, така и в обратен – „как не се прави“. Човек с учи от грешките и успехите, както от своите, така и на другите.

 

  • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?

Най-ценно за мен е средата на работа и отношението към хората в екипа. Компанията ги е създала след години опит и доразвиване и вярвам, че това е правилната формула за успех и мотивация. Разбира се и естеството на работата – тя е динамична, интересна и носи удовлетворение от постигнатия резултат. Е, има трудни моменти, но без тях не можеш да вървиш напред. Трудностите, които срещаш сега, ти помагат да се справиш в бъдещи ситуации.