Бисер Дешков

Какво е да работиш като системен инженер в ТИС?

person iage

Бисер Дешков

Системен инженер Отдел „Сигурност и автоматизация“

 • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?
  Беше един студен ноемврийски ден през 2018 г., когато преминах прага на офиса на ТИС. За разлика от студеното време отвън, вътре моите колеги ме посрещнаха много топло и веднага се почувствах като част от екипа. Оттогава това чувство не ме е напускало.

 

 • В какво се състои сегашната ти позиция и какви са предизвикателства, които най-често срещаш?
  За тези почти две години досега надградих доста. В ТИС рядко се работи по сходни проекти, всеки е различен от предходния, което прави моята работа динамична, много интересна и предизвикателна. Досега съм участвал в изграждането на системи за измерване температурата на тялото, за ранно засичане на пожари, за подобряване на безопасността на труд, за управление на сгради и други подобни решения.Имам различни отговорности във всяка една фаза на проекта. В предпродажбения етап изготвям техническата документация и техническото предложение, на базата на които се определя и бюджетът. Избират се всички компоненти на оборудването и функционалностите на софтуера, които да бъдат включени. Определя се и начинът на интеграция между тях, така че да отговаря на подадените изисквания.
  След като приключи предпродажбената част, участвам активно в разработването и тестването на решенията. За мен това е най-интересната и креативна част от проекта – обединяването на отделните системи в една. В това е моята сила. На този етап изследвам детайлно всеки компонент и проблем, правя анализ на избраното оборудване и тествам всички системи, за да сме сигурни, че работят поотделно и заедно.
  В последната фаза на проекта обучавам служителите на нашите клиенти и осигурявам технически съпорт при необходимост.

 

 • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?
  Това, което най-много ми харесва в работата ми е, че всеки ден носи със себе си някакво предизвикателство и това е повод да науча нещо ново.
  За да бъде добър един системен инженер, най-важното е бъде търпелив и упорит, аналитичен и комуникативен. Търпелив и упорит, защото колкото по-комплексна е системата, толкова по-дълъг и „тежък“ е проектът. Аналитичен, за да може да изследва даден въпрос от всички възможни аспекти, проактивно да търси решения на проблеми, които все още не са възникнали. И комуникативен, тъй като не всеки разбира това, което прави системният инженер. Необходимо той да умее да си сътрудничи добре и с хора, които не са инженери. В това отношение съм облагодетелстван – над 80 процента от колегите имат инженерно образование и това доста улеснява общуването помежду ни.
  Като сравнително млад специалист, най-много научавам от всекидневната работа. За щастие партньорите, с които работим, организират специализирани обучения за нас, за да може да се запознаем в детайли с предлаганите от тях системи и решения, и да може да извлечем максимума от тях. В допълнение, в Телелинк Инфра Сървисис регулярно се провеждат обучения за меки умения.

 

 • Кое е най-ценното за теб в компанията? Какво те мотивира да идваш да работа?
  Най-ценното за мен в компанията е екипният дух. Особено се усеща когато наближават крайни срокове. Всеки съдейства и е отдаден на това работата да бъде свършена. В същото време се оценява и индивидуалният принос. В резултат на работата ми по ключов за нас проект, получих признание от страна на колегите чрез вътрешната ни програма за насърчаване на служителите.
  Аз обичам да се предизвиквам, тъй като по този начин развивам нови умения и се чувствам по-уверен в собствените си сили. Целият ми живот се променя, не само моята кариера. Това ме мотивира и ми помага, когато имам по-тежки дни или нещата просто не се получават.