Марин Драгиев

Какво е да работиш като Ръководител звено „Електро“ и мениджър „Ключови проекти“?

person iage

Марин Драгиев

Ръководител звено „Електро“ / Мениджър „Ключови клиенти“, отдел „Сигурност и автоматизация“

  • Кога започна работа в Телелинк/ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?

Започнах работа в Телелинк през март 2014 г. след покана от ръководството да оглавя отдел „Сигурност и автоматизация“ в Германия. В продължение на 4 години се занимавах с управлението на различни проекти в Германия, като участието ми беше във всички проектни фази – от офериране до изпълнение и предаване на клиента. През 2018 г. трябваше да избера или да остана да живея в Германия или да потърся бъдещо развитие в България, като моят избор беше вторият. Това съвпадна с идеята в дирекция „Сигурност и автоматизация“ да се развива и направление „Електроинсталации“, като по този начин да можем да предлагаме на клиентите пълния пакет електро, слаботокови системи и сградна автоматизация. Така поех ролята на ръководител проект на няколко комплексни, големи и сложни проекти като Бизнес център Ричхил, Хотел Хаят Риджънси София, Германско посолство и други.

 

  • В какво се състои сегашната ти роля – какви са твоите отговорности, задачи, предизвикателства, пред които се изправяш?

В момента продължавам да ръководя няколко стратегически проекта, паралелно с това отговарям за изготвянето на проектни решения и присейлс в частта „Електроинсталации“. Работата ми изисква непрекъсната и ежедневна комуникация с клиенти, партньори и доставчици. Участвам в изготвянето на офертни предложения и бюджетиране на потенциални бъдещи проекти. Също така координирам дейностите по процеса на проектиране на електро инсталации, които се изготвят в дирекцията. Основните предизвикателства, с които се сблъсквам, са свързани с това да поддържаме баланса между това да направим един проект успешен за компанията и да държим високо нивото на удовлетвореност на клиентите.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

Вече натрупах над 20 години опит в изпълнението на множество сградни, индустриални и инфраструктурни проекти. Въпреки това, продължавам с всеки следващ проект да обогатявам знанията и уменията си. Също така не пропускам възможност да участвам в обучения, както вътрешни, насочени основно към развитието на личностните и лидерски качества, така и външни организирани предимно от вендори, за повишаване на професионалната компетентност.

 

  • Кое е най-ценното за теб в компанията (работата, екипа, работното място)? Какво те мотивира да идваш да работа?

Най-ценното в компанията са екипа, високото ниво на фирмена култура и позитивната работна среда. Мотивацията ми до голяма степен се дължи на факта, че Телелинк винаги се стреми да участва в големи, сложни и високотехнологични проекти, преизпълнени с предизвикателства, което от своя страна ми дава възможност да бъда част от реализацията им.