Георги Петров

Какво е да работиш като мениджър „Продажби“?

person iage

Георги Петров

Мениджър „Продажби“, отдел „Сигурност и автоматизация“

  • Кога започна работа в ТИС и как се развива твоят кариерен път до момента?

Започнах работа в Телелинк през януари 2012 г. като ръководител проекти. Първият проект, с който се сблъсках беше свързан с изграждане на всички слаботокови инсталации на МОЛ България и офис сградата към него. Следващото ми предизвикателство беше свързано с изпълнението на всички слаботокови инсталации на някои от емблематичните за нас проекти в областта на критичната инфраструктура. След завършването им приех отговорността да ръководя търговския екип и подготвям търговски предложения за слаботоковите и електроинсталации за ентърпрайз клиенти и при необходимост да помагам при изготвянето на документация, свързана с държавните поръчки. И така до този момент.

 

  • В какво се състои сегашната ти роля – какви са твоите отговорности, задачи, предизвикателства, пред които се изправяш?

Сегашната ми роля на мениджър „Продажби“ в дирекция „Сигурност и автоматизация“, се състои в локализиране на търговски възможности, контакт с потенциални клиенти и подготовка на технически и финансови предложения с помощта на екип инженери, които анализират и остойностяват предложенията. Отговорностите ми са да проследя процеса, да прецизирам предложенията и постигнем желаните финансови параметри, както и контакта с крайния клиент през целия процес до сключване на договор. Предизвикателствата са свързани с ежедневна борба за по-добри условия от доставчици, да намериш правилния подход при всеки клиент (защото всички са различни), да намериш подход с екипа и да изградиш симбиоза (това е процес), да отговоря на високите изисквания на клиентите, които се повишават с всеки следващ път.

 

  • Какви знания, умения и качества са необходими, за да изпълняваш тази роля? Как ги надграждаш и как поддържаш своята квалификация?

Най-важното е човек да бъде инициативен, последователен и подреден. Трябва да можеш да задаваш приоритет на задачите и да ги гониш докрай, за да бъдат изпълнени. Необходимо е да познаваш пазара за системите, които предлагаме, както и самите клиенти. Да умееш да комуникираш с тях и да разбираш нуждите им. Всеки клиент има изисквания и трябва да можеш да го изслушаш, да разбереш какво иска и да предложиш най-доброто за него. Казано по друг начин, първо трябва да си добър слушател, а след това добър оратор, за да продадеш продукта. Надграждането става с всеки контакт и всеки клиент, с когото се срещнеш. Процесът е взаимен. Поддържам квалификацията си като посещавам семинари.

 

  •  Кое е най-ценното за теб в компанията (работата, екипа, работното място)? Какво те мотивира да идваш да работа?

Труден въпрос и отговорът е от всичко по малко. Комбинацията от работа с тези хора на това място и изграденото взаимно доверие в успешния завършек на всеки започнат проект, било то продажба или изпълнение. Мотивира ме следващото предизвикателство. Всеки ден очаквам нещо по-голямо и комплексно като решение, което да предложим и изпълним. Имал съм честта и ми бе гласувано доверие да ръководя най-големия проект на компанията, което значи много за мен. Това означава, че сме изградили взаимно доверие и синергия.