Как се планира и проектира умна сграда от ново поколение

“Технологичните сгради трябва да се разглеждат като смарт устройство. Това е важно условие те да са устойчива инвестиция в бъдеще.”- споделя изпълнителният директор Руслан Папазян.

main-image

В съвместен проект със Siemens Руслан Папазян, Биляна Попова и Паун Иванов говорят за ползите от интегрирането на различни системи и технологии в съвременния свят. Благодарение на Desigo CC, Бизнес център Richhill е добър пример за хармоничната интелигентна сграда от следващо поколение.

“Нашата роля бе да адаптираме тази система спрямо нуждите на ползвателите на сградата. В тази платформа интегрирахме всички системи за сигурност, както и системите за пожарна безопасност, осветление, климатизация, дизел генератор и др. Платформата е отворена и дава възможност за интеграция на всички системи в сградата, без значение на какъв производител са.” – споделя Биляна Попова, Директор Сигурност и Автоматизация.

Умните сгради създават среда, която взаимодейства с обитателите си, за да се адаптира успешно към техните нужди. Desigo CC изцяло трансформира сградите и тяхната функция, повишавайки комфорта, ефективността, устойчивостта и безопасността им.

“С интегрирането на BMS в RICHHILL получихме добра предвидимост на разходите за електроенергия и поддръжка. Много по-бързо се реагира при проблем, авария, при промяна на ползването на сградата. Например, по време на пандемията от коронавирус, когато офис площите останаха необитаеми, могат да се намалят разходите за електроенергия чрез регулиране на климатизацията.” – добави още Биляна Попова.

Освен сигурността и комфорта на ползвателите, идеаланата сграда трябва да гарантира и възвръщаемост на инвестицията. Планирането е възлова част от процеса, която може да спести най-много средства.

“Във втората декада на 21 век разполагаме с всички дигитални инструменти за проектиране и симулиране и не можем да си позволим да произведем проект, който да ни подведе и да доведе до излишни допълнителни разходи” – смята Паун Иванов, Директор Телелинк Инфра Сървисис Груп.