Телелинк Инфра Сървисис вече е пълноправен член на Solar Academy Bulgaria

main-image

Сдружение Соларна академия България е основано в края на 2021 г. в отговор на нуждата от повече информираност, изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор в страната и подпомагане на образованието, което да отговори на новите нужди на пазара на труда.

Натрупаният опит на екипа на Телелинк Инфра Сървисис в изграждането на фотосоларни решения, възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващи системи бе основен мотив за присъединяването на компанията към сдружението.

Професионалистите и инженерите на Телелинк Инфра Сървисис ще бъдат незаменим партньор в реализирането на целите, мисията и проектите на Соларна академия България!