Услуги

icon

Обществена инфраструктура

icon

Сгради

icon

Телеком

icon

Критична инфраструктура

icon

Фотоволтаични системи

icon

Промишленост

icon

Всички

Обществена инфраструктура

Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да намерим правилните инфраструктурни решения за техните специфични нужди, независимо дали това е инсталиране на ново оборудване или предоставяне на висококачествени услуги за поддръжка и управление на проекти. Работейки с Телелинк Инфра Сървисис за вашите изисквания за обществена инфраструктура, вие гарантирано получавате максимална прозрачност, сътрудничество и комуникация, за да можем всеки път да ви предоставяме правилното решение.

Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на услуги service image

Строителство и интеграция на услуги

icon

Строителство и интеграция на услуги

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Обучение service image

Обучение

icon

Обучение

Важна част от внедряването на нова технология за сигурност е да се гарантира, че вашите служители разбират технологията и знаят как да я използват ефективно. Ние сме заедно с вас в този процес, за да гарантираме, че можете да се възползвате максимално от вашата система. Ще осигурим обучение на място във вашата фирма или онлайн въз основа на взаимно съгласуван график и гарантираме, че системите, които предаваме ще работят и се управляват компетентно.

Прочети ощеarrow

Сгради

Една от основните специализации на Телелинк Инфра Сървисис са слаботоковите системи за сгради от клас Enterprise, включващи: пожароизвестителна сигнализация, масово известяване, домофон, пейджинг и аудио системи, контрол на достъпа, сигурност, видеонаблюдение, структурно окабеляване и информационни системи, изграждане на системи за управление на сгради и много други. Нашите услуги, обхващащи тази бизнес вертикала, включват всички стъпки от идеен проект, през подробното проектиране, внедряване и следпродажбена помощ и поддръжка.

Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на услуги service image

Строителство и интеграция на услуги

icon

Строителство и интеграция на услуги

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Оптимизация и надграждане service image

Оптимизация и надграждане

icon

Оптимизация и надграждане

За да подпомогнем променящите се изисквания на вашия бизнес, нашият екип от експерти ще ви помогне да съставите план за постепенна оптимизация и надграждане. Надграждането може да бъде разделено на проектни фази разсрочено във времето, вместо да изисква сериозна еднократна инвестиция. Разполагаме с най-новите технологии за вашите съществуващи системи и гарантираме съвместимостта със съществуващите продукти. Модернизирането на вашата система с най-новия софтуер, камери, led-осветление, компютри и сървъри и други технологии ще подобри основните качества и функционалност на системата и ще се възползва максимално от съществуващите системи за защита.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Обучение service image

Обучение

icon

Обучение

Важна част от внедряването на нова технология за сигурност е да се гарантира, че вашите служители разбират технологията и знаят как да я използват ефективно. Ние сме заедно с вас в този процес, за да гарантираме, че можете да се възползвате максимално от вашата система. Ще осигурим обучение на място във вашата фирма или онлайн въз основа на взаимно съгласуван график и гарантираме, че системите, които предаваме ще работят и се управляват компетентно.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Телеком

Нашите опитни специалисти полагат допълнителни усилия, предоставяйки партньорски и полезни услуги, за да се увери, че внедряването и пускането в експлоатация на вашия нов обект ще стартира своевременно и в съответствие с приложимото законодателство. Разполагаме с опит от завършени повече от над 5000 договора за наем/покупка, строителни разрешения и разрешения за ползване и непрекъснато разширяваме този опит с нови проекти. Нашите основни ценности останаха същите и винаги ще се стремим към подобряване на нашата работа по начин, който първо да бъде от полза за клиента.

Придобиване на обект service image

Придобиване на обект

icon

Придобиване на обект

Като неразделна част от процеса на разширяване на мрежата е важно да се гарантира, че задачата за намиране на идеалното място и получаване на разрешение за използването му се обработва професионално и безпроблемно. Всички наши услуги за придобиване на обекти се извършват от местни експерти, включително координатори и ръководители на проекти, които имат богат практически опит в предоставянето на услуги за придобиване на обекти на множество пазари. Използвайки идеи от всички експертни групи и иновативен подход, ние предлагаме първокласни:

 • Техническо обследване, проучване и докладване
 • Преговори и договаряне
 • Договори за наем и придобиване на земя
 • Строителни разрешения за изграждане на обект
 • Независим надзор
 • Измервания на електромагнитното излъчване на обекта
 • Легализация на обекта
 • Получаване на разрешително за използване на обекта

Прочети ощеarrow

Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на системи service image

Строителство и интеграция на системи

icon

Строителство и интеграция на системи

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Оптимизация и надграждане service image

Оптимизация и надграждане

icon

Оптимизация и надграждане

За да подпомогнем променящите се изисквания на вашия бизнес, нашият екип от експерти ще ви помогне да съставите план за постепенна оптимизация и надграждане. Надграждането може да бъде разделено на проектни фази разсрочено във времето, вместо да изисква сериозна еднократна инвестиция. Разполагаме с най-новите технологии за вашите съществуващи системи и гарантираме съвместимостта със съществуващите продукти. Модернизирането на вашата система с най-новия софтуер, камери, led-осветление, компютри и сървъри и други технологии ще подобри основните качества и функционалност на системата и ще се възползва максимално от съществуващите системи за защита.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Критична инфраструктура

Нашият специализиран екип за защита на критичната инфраструктура има богат практически опит в спецификацията, въвеждането в експлоатация и обслужването на различна критична инфраструктура и системи за нарушаване на периметъра. Ние сме оборудвани с инструментите и комплесните познания, за да се справим с най-високите изисквания за качество и функционалност, от проектирането до изпълнението и последваща поддръжка. Нашите клиенти ни се доверяват, за да им предложим и изпълним системата, която най-добре отговаря на техните цели за сигурност, като им помагаме да увеличат ефективността, да минимизират разходите и да гарантираме надеждното осигуряване на критичното съоръжение.

Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на системи service image

Строителство и интеграция на системи

icon

Строителство и интеграция на системи

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Обучение service image

Обучение

icon

Обучение

Важна част от внедряването на нова технология за сигурност е да се гарантира, че вашите служители разбират технологията и знаят как да я използват ефективно. Ние сме заедно с вас в този процес, за да гарантираме, че можете да се възползвате максимално от вашата система. Ще осигурим обучение на място във вашата фирма или онлайн въз основа на взаимно съгласуван график и гарантираме, че системите, които предаваме ще работят и се управляват компетентно.

Прочети ощеarrow

Фотоволтаични системи

Нашите фотоволтаични решения са гаранция за най-висок стандарт, максимална ефективност и дългосрочна икономия на енергийни ресурси за нашите клиенти в комбинация с грижа за природата и бъдещето на децата ни.

Когато казваме, че бъдещето е тук ние сме част от него. За нас това означава да чуваме и разбираме нашите клиенти чрез внедряване на надеждни и ефективни енергийни решения, които позволяват на клиентите ни да планират и предвиждат своите разходи.

Бизнес сгради, стопански или индустриални обекти, телеком или енергийни мрежи – нашите специалисти ще оразмерят точната соларна инсталация за вашите нужди.

Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на услуги service image

Строителство и интеграция на услуги

icon

Строителство и интеграция на услуги

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Обучение service image

Обучение

icon

Обучение

Важна част от внедряването на нова технология за сигурност е да се гарантира, че вашите служители разбират технологията и знаят как да я използват ефективно. Ние сме заедно с вас в този процес, за да гарантираме, че можете да се възползвате максимално от вашата система. Ще осигурим обучение на място във вашата фирма или онлайн въз основа на взаимно съгласуван график и гарантираме, че системите, които предаваме ще работят и се управляват компетентно.

Прочети ощеarrow

Промишленост

Телелинк Инфра Сървисис предоставя своя опит през целия жизнен цикъл на индустриалния проект, от проектирането и инженеринга до изпълнението и поддръжката. Можем да приложим на практика нашия опит, за да подобрим вашето представяне и пазарната конкурентоспособност в следните области:

 • Обработка и енергийна ефективност
 • Непрекъсваемост на бизнеса
 • Подобряване наблюдението на качеството
 • Защита на активите
Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на системи service image

Строителство и интеграция на системи

icon

Строителство и интеграция на системи

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Оптимизация и надграждане service image

Оптимизация и надграждане

icon

Оптимизация и надграждане

За да подпомогнем променящите се изисквания на вашия бизнес, нашият екип от експерти ще ви помогне да съставите план за постепенна оптимизация и надграждане. Надграждането може да бъде разделено на проектни фази разсрочено във времето, вместо да изисква сериозна еднократна инвестиция. Разполагаме с най-новите технологии за вашите съществуващи системи и гарантираме съвместимостта със съществуващите продукти. Модернизирането на вашата система с най-новия софтуер, камери, led-осветление, компютри и сървъри и други технологии ще подобри основните качества и функционалност на системата и ще се възползва максимално от съществуващите системи за защита.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Обучение service image

Обучение

icon

Обучение

Важна част от внедряването на нова технология за сигурност е да се гарантира, че вашите служители разбират технологията и знаят как да я използват ефективно. Ние сме заедно с вас в този процес, за да гарантираме, че можете да се възползвате максимално от вашата система. Ще осигурим обучение на място във вашата фирма или онлайн въз основа на взаимно съгласуван график и гарантираме, че системите, които предаваме ще работят и се управляват компетентно.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Всички

Още от създаването на нашата компания в София, България през 2001 г., колективният фокус е насочен към подобряването на нашия отрасъл – проект след проект. Елиминирайки закъсненията в комуникацията и създавайки ефективна среда за работа в екип, успяхме да предоставим на нашите клиенти в цяла Европа изключително ефективен избор от инженерни и управленски услуги. Нашата цел като фирма е винаги да предоставяме висококачествени продукти и първокласни услуги, пригодени да отговорят и надхвърлят нуждите на спецификациите на всеки проект, независимо колко голяма или малка е работата.

Придобиване на обект service image

Придобиване на обект

icon

Придобиване на обект

Като неразделна част от процеса на разширяване на мрежата е важно да се гарантира, че задачата за намиране на идеалното място и получаване на разрешение за използването му се обработва професионално и безпроблемно. Всички наши услуги за придобиване на обекти се извършват от местни експерти, включително координатори и ръководители на проекти, които имат богат практически опит в предоставянето на услуги за придобиване на обекти на множество пазари. Използвайки идеи от всички експертни групи и иновативен подход, ние предлагаме първокласни:

 • Техническо обследване, проучване и докладване
 • Преговори и договаряне
 • Договори за наем и придобиване на земя
 • Строителни разрешения за изграждане на обект
 • Независим надзор
 • Измервания на електромагнитното излъчване на обекта
 • Легализация на обекта
 • Получаване на разрешително за използване на обекта

Прочети ощеarrow

Проектиране и планиране service image

Проектиране и планиране

icon

Проектиране и планиране

В Телелинк Инфра Сървисис адаптираме нашите дейности по проектиране и планиране, за да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като същевременно спазваме изискванията на националното и местно законодателство. Използваме най-добрите индустриални и бизнес практики, заедно с нашите задълбочени знания и опит в среда на комплексни решения с различни доставчици, за да дадем възможност и да ви помогнем да получите най-доброто от технологиите на 21-ви век.
Идейните проекти, работните проекти и проверката на концепцията предоставят обща и подробна информация и мащабни модели за вашите системи, които ви позволяват да направите проверка и да отговорите на вашите бизнес очаквания.

Прочети ощеarrow

Строителство и интеграция на системи service image

Строителство и интеграция на системи

icon

Строителство и интеграция на системи

Нашите умения за управление на процеса по изграждане и системна интеграция се доразвиха след 20 години комбиниран опит в управлението на сложни инфраструктурни проекти. Днес ние работим с мисъл за клиента, като предоставяме ефективни услуги, които не само работят безотказно, но и предлагат допълнителни грижи и помощ, които клиентите ни изискват. Използвайки нашия опит в промишлеността, успяхме да създадем рентабилни решения, които са подкрепени от по-бързо време за реакция и са съобразени с нуждите на всеки уникален проект. Нашите екипи за проектиране и системна интеграция се състоят от дипломирани, сертифицирани и висококвалифицирани инженери, ръководители на проекти, разработчици на софтуер, системни анализатори и специалисти по технологии за сигурност, посветени на интегрирането и предоставянето на поддръжка за широк спектър от системи за сигурност и софтуерни платформи.

Прочети ощеarrow

Оптимизация и надграждане service image

Оптимизация и надграждане

icon

Оптимизация и надграждане

За да подпомогнем променящите се изисквания на вашия бизнес, нашият екип от експерти ще ви помогне да съставите план за постепенна оптимизация и надграждане. Надграждането може да бъде разделено на проектни фази разсрочено във времето, вместо да изисква сериозна еднократна инвестиция. Разполагаме с най-новите технологии за вашите съществуващи системи и гарантираме съвместимостта със съществуващите продукти. Модернизирането на вашата система с най-новия софтуер, камери, led-осветление, компютри и сървъри и други технологии ще подобри основните качества и функционалност на системата и ще се възползва максимално от съществуващите системи за защита.

Прочети ощеarrow

Поддръжка и ремонт service image

Поддръжка и ремонт

icon

Поддръжка и ремонт

Ние гарантираме, че вашите системи за сигурност работят максимално ефективно с нашата цялостна програма за профилактична поддръжка. Чрез инспектиране на вашите системи по предварително съставен график, вие се подсигурявате срещу прекъсвания на системата. С ангажимента на Телелинк Инфра Сървисис с поддръжката на вашата система, можете да сте спокойни, че ще поддържаме нейната работа при оптимална производителност. В допълнение към профилактичната поддръжка, нашите техници са обучени също така да отстраняват и внезапни проблеми във вашите съществуващи системи.

Прочети ощеarrow

Управление на проекти service image

Управление на проекти

icon

Управление на проекти

С 20 години опит в проектирането и ръководенето на големи и сложни инфраструктурни проекти, Телелинк Инфра Сървисис адаптира процесите на управление от концепцията до завършването, спазвайки най-високите стандарти и използвайки най-добрите световноизвестни методологии за управление на проекти. Нашите опитни професионалисти по управление на проекти предоставят своя опит на клиентите без значение дали проектите са малки или сложни, и критични, с пълна подкрепа по време на жизнения цикъл на проекта. Нашият специализиран екип осигурява отчетност и едно лице за контакт по време на проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация, калибриране и сервизна поддръжка от началото до края, спестявайки ви време, пари и гарантирайки успеха на всеки проект, независимо от сложността на обхвата му.

Прочети ощеarrow

Обучение service image

Обучение

icon

Обучение

Важна част от внедряването на нова технология за сигурност е да се гарантира, че вашите служители разбират технологията и знаят как да я използват ефективно. Ние сме заедно с вас в този процес, за да гарантираме, че можете да се възползвате максимално от вашата система. Ще осигурим обучение на място във вашата фирма или онлайн въз основа на взаимно съгласуван график и гарантираме, че системите, които предаваме ще работят и се управляват компетентно.

Прочети ощеarrow