Екип в България

Международен екип

Руслан Папазян

Изпълнителен директор

Мартин Мартинов

Директор „Управление на проекти“

Биляна Попова

Директор „Сигурност и автоматизация“

Величко Караджов

Директор „Мрежова инфраструктура“

Паун Иванов

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Мартин Кийс

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Драган Кукуловски

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Любомир Любенов

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Никола Каламукоски

Оперативен директор, Телелинк Албания

Руслан Папазян

Изпълнителен директор

Руслан Папазян

Изпълнителен директор

Мартин Мартинов

Директор „Управление на проекти“

Биляна Попова

Директор „Сигурност и автоматизация“

Величко Караджов

Директор „Мрежова инфраструктура“

Паун Иванов

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Мартин Кийс

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Драган Кукуловски

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Любомир Любенов

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Никола Каламукоски

Оперативен директор, Телелинк Албания

Паун Иванов

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Мартин Кийс

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Драган Кукуловски

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Любомир Любенов

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Никола Каламукоски

Оперативен директор, Телелинк Албания

person image

Руслан Папазян,

Изпълнителен директор

Руслан Папазян е изпълнителен директор на Телелинк Инфра Сървисис България. Има дългогодишен опит в управлението на екипи, които проектират, произвеждат и въвеждат на пазара инженерни продукти и услуги за клиенти от енергийната, автомобилната и общата индустрия.

 

Преди да се присъедини към Телелинк Инфра Сървисис, Руслан Папазян е бил регионален директор на Трелеборг — глобален производител на полимерни решения. Част от неговата кариера преминава в АББ, където се развива 13 години на различни позиции, стигайки до тази на изпълнителен директор на завода за електрооборудване на АББ България в град Севлиево.

 

Ръководен от желанието да подкрепя реализирането на потенциала на хората в професионален и личен план, Руслан е ментор в предприемаческата мрежа Endeavor в България.

 

Той е електроинженер, има докторска степен от Кралския Технологичен Институт в Стокхолм и магистърска степен по бизнес администрация от Шефийлдския Университет.

person image

Мартин Мартинов,

Директор „Управление на проекти“

Мартин ръководи отдел „Управление на проекти“, като отговаря за успешното реализиране на проектите на компанията, разработването и прилагането на управленски методологии, стандарти и инструменти, както и за обучението на екипа от проект мениджъри съгласно водещите в индустрията стандарти и сертификации.

 

Мартин се присъединява към екипа на Телелинк Инфра Сървисис през февруари 2019 г. Има повече от 20 години опит на ръководни позиции в различни индустрии, както и в управлението на големи и комплексни международни проекти и програми. Воден от ценности като почтеност, доверие и уважение, той умело ръководи екипа си, създавайки ангажираща и приятелска среда.

 

Мартин е сертифициран като Project and Risk Management Professional към Института за управление на проекти (Project Management Institute (PMI®)). Има и няколко други сертификации свързани с управление и маркетинг на проекти. Притежава и бакалавърска степен по „Международна икономика“.

person image

Биляна Попова,

Директор „Сигурност и автоматизация“

Биляна оглавява отдел „Сигурност и автоматизация“ на Телелинк Инфра Сървисис от 2017 г., когато Телелинк се реорганизира в няколко дружества. Понастоящем отговаря за бизнес развитието и управлението на ключови проекти в частния и публичния сектор.

 

Тя се присъединява към екипа на Телелинк през 2007 г. като ръководител проект в бизнес направление „Интелигентни сградни системи“. Пет години по-късно застава начело на отдел „Сигурност и автоматизация“, приобщавайки силен и целеустремен екип.

 

Биляна има дългогодишен опит в областта на системите за сигурност и ИТ сферата. Преди Телелинк, е управител на ИТ компания в продължение на 6 години.

 

Тя е дипломиран магистър по „Приложна математика“ и по „Математика и информатика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

person image

Паун Иванов,

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Паун се присъединява към екипа на Телелинк през 2002 г., като младши инженер, веднага след завършването на бакалавърската си степен по „Информационни и комуникационни технологии“ в Техническия университет – София. Преди това работи в Експрес Консулт София, един от водещите системни интегратори по това време.

 

По настоящем, в качеството си на Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп, Паун работи върху подобряването и уеднаквяването на операциите във всички дружества от групата в Германия, Великобритания, Северна Македония и Албания.

 

През годините, Паун работи на няколко позиции в различните бизнес направления на групата, включително и като Country Manager на Telelink MK (Северна Македония).

 

Паун е завършил персонализираната за Телелинк програма за управленско развитие проведена съвместно с Instituto de Empresa (IE), Испания.

person image

Величко Караджов,

Директор „Мрежова инфраструктура“

Величко започва своя кариерен път в Телелинк през 2001 г., годината, в която е основана компанията. Работейки на различни позиции, той придобива уникален технически, оперативен и управленски опит в областта на телекомуникационните проекти. В края на 2017 г. поема ролята на директор „Мрежова инфраструктура“, направление със стратегическо значение за Телелинк Инфра Сървисис.

 

Величко вярва и подкрепя организационна култура, насочена към професионалното и личностното развитие на хората.

 

Завършил е Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“ (ПГАВТ) в София. Има бакалавърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по финанси.

person image

Мартин Кийс,

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Мартин Кийс е изпълнителен директор на Телелинк Обединено Кралство от месец август 2020 г. С повече от 30 години опит в областта на телекомуникациите, стартирайки от проекти, свързани със сателитна комуникация и използване на военна радио свързаност, преминавайки през проекти, насочени към безжична мрежа за радиодостъп – 2G/3G/4G/5G, пренос на данни и фиксирани мрежи, Мартин израства в тази индустрия. Той започва своя кариерен път като техник/ инженер, телекомуникации и преминава през различни позиции в йерархията, за да се превърне в силен и авторитетен лидер, работейки по ключови проекти за трансформиране на телекомуникационната мрежа.

 

Мартин има доказан международен опит, работейки по различни проекти за разширяване и увеличаване инфраструктурата на мобилните мрежи в Далечния изток, САЩ и различни страни в Европа.

 

Неговият бизнес нюх, наред с дългогодишния му опит в сферата на телекомуникациите, му помага да се превърне в ценен кадър за Huawei Technologies, където работи преди да се присъедини към Телелинк Инфра Сървисис.

 

Той е удостоен с наградата „най-добър Програмен директор“, като се нарежда сред  топ 50 в Западна Европа по трансформирането на неуспешен проект под минималните изисквания на бизнеса с брутна загуба. Трансформацията надминава очакванията и довежда проекта до брутна печалба над 34%, удовлетворявайки клиента и бизнеса.

 

През годините Мартин винаги е подкрепял личностното развитие на своите екипи, менторството, насърчавайки ги да постигат, както бизнес, така и личните им цели.

person image

Драган Кукуловски,

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Драган се присъединява към Телелинк Македония през 2008 г. като изпълнителен директор. Отговаря за оперативния и финансов мениджмънт, за разширяването на бизнеса и управлението на таланти.

 

Драган има 15-годишен опит в технологичната индустрия, с фокус върху проекти свързани с мрежова инфраструктура, системна интеграция, сигурност и автоматизация. По време на неговото управление, Телелинк Македония изпълнява едни от най-амбициозните проекти за модернизация, инвестиции на зелено и изграждане на нови сгради.

 

Завършил е Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие с магистърска степен по „Електроинженерство“.

person image

Любомир Любенов,

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Любомир поема ролята на Изпълнителен директор на Telelink GmbH през 2015 г., когато Групата разширява своето присъствие в Германия. Той отговаря за бизнес развитието на компанията, както и за нейното оперативно, административно и финансово управление. Той има повече от 20 години опит в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на инфраструктура за телекомуникационни мрежи.

 

Любомир завършва факултета по „Комуникационна техника“ в Техническия университет в София с магистърска степен по „Радиотелекомуникации“. През 2009 г. той се сертифицира като Project Management Professional. А през 2014 г. успешно завършва програмата на Телелинк за управленско развитие проведена съвместно с IE University.

 

Любомир се присъединява към Групата Телелинк от самото и създаване през 2001 г. През годините той заема различни ръководни позиции, като Ръководител отдел „Инсталaция“, мениджър „Ключови клиенти“ и ръководител на бизнес направление „Мрежова инфраструктура“. Той участва активно в различни М&A инициативи свързани с разширението на групата, аутсорсинг проекти и създаването на комплексни комуникационни решения.

person image

Никола Каламукоски,

Оперативен директор, Телелинк Албания

В качеството си на оперативен директор на Телелинк Албания, приоритет за Никола е успешното стартиране и установяване на бизнеса ни свързан с мрежова инфраструктура в Албания.

 

Никола се присъединява към екипа на Телелинк Македония в началото на 2008 г., като строителен инженер веднага след като завършва Факултета по архитектура и гражданско инженерство в Скопие. Постепенно той продължава работата си на различни управленски позиции с множество отговорности.

 

Никола насърчава и подкрепя членовете на своя екип в тяхното индивидуално професионално и личностно развитие е важно. Вярва, че изграждането на силен и целеустремен екип е ключът към успешното развитие на компанията.

 

Той има магистърска степен по „Архитектура и инженерство“.

icon отворени позиции

Интегрирайте с нас

image