Екип в България

Международен екип

Дина Темелкова

Изпълнителен директор Телелинк Инфра Сървисис

Мартин Мартинов

Директор „Управление на проекти“

Биляна Попова

Директор „Сигурност и автоматизация“

Величко Караджов

Директор „Мрежова инфраструктура“

Паун Иванов

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Маркус Пфуртшелер

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Драган Кукуловски

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Любомир Любенов

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Никола Каламукоски

Изпълнителен директор, Телелинк Албания

Дина Темелкова

Изпълнителен директор Телелинк Инфра Сървисис

Дина Темелкова

Изпълнителен директор Телелинк Инфра Сървисис

Мартин Мартинов

Директор „Управление на проекти“

Биляна Попова

Директор „Сигурност и автоматизация“

Величко Караджов

Директор „Мрежова инфраструктура“

Паун Иванов

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Маркус Пфуртшелер

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Драган Кукуловски

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Любомир Любенов

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Никола Каламукоски

Изпълнителен директор, Телелинк Албания

Паун Иванов

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Маркус Пфуртшелер

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Драган Кукуловски

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Любомир Любенов

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Никола Каламукоски

Изпълнителен директор, Телелинк Албания

person image

Дина Темелкова,

Изпълнителен директор Телелинк Инфра Сървисис

Дина Темелкова заема поста Изпълнителен директор на Телелинк Инфра Сървисис от октомври 2022 г. С повече от 20 години опит в телеком и публичния сектор, тя се фокусира върху стратегическото развитие на бизнеса и растежа на компанията.

 

Преди да стане част от Телелинк Инфра Сървисис, Дина е заемала ключови управленски позиции в NOKIA, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, Siemens България и Bull (Atos). През последните 3 години е консултант по големи инфраструктурни проекти. Интересите ѝ са в различни области. Работи с деца от уязвими групи, преподаватели и студенти в създадения от нея център за култура и изкуство в София.

 

Завършила е Международни икономически отношения и Международни отношения в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo.

person image

Мартин Мартинов,

Директор „Управление на проекти“

Мартин ръководи отдел „Управление на проекти“, като отговаря за успешното реализиране на проектите на компанията, разработването и прилагането на управленски методологии, стандарти и инструменти, както и за обучението на екипа от проект мениджъри съгласно водещите в индустрията стандарти и сертификации.

 

Мартин се присъединява към екипа на Телелинк Инфра Сървисис през февруари 2019 г. Има повече от 20 години опит на ръководни позиции в различни индустрии, както и в управлението на големи и комплексни международни проекти и програми. Воден от ценности като почтеност, доверие и уважение, той умело ръководи екипа си, създавайки ангажираща и приятелска среда.

 

Мартин е сертифициран като Project and Risk Management Professional към Института за управление на проекти (Project Management Institute (PMI®)). Има и няколко други сертификации свързани с управление и маркетинг на проекти. Притежава и бакалавърска степен по „Международна икономика“.

person image

Биляна Попова,

Директор „Сигурност и автоматизация“

Биляна оглавява отдел „Сигурност и автоматизация“ на Телелинк Инфра Сървисис от 2017 г., когато Телелинк се реорганизира в няколко дружества. Понастоящем отговаря за бизнес развитието и управлението на ключови проекти в частния и публичния сектор.

 

Тя се присъединява към екипа на Телелинк през 2007 г. като ръководител проект в бизнес направление „Интелигентни сградни системи“. Пет години по-късно застава начело на отдел „Сигурност и автоматизация“, приобщавайки силен и целеустремен екип.

 

Биляна има дългогодишен опит в областта на системите за сигурност и ИТ сферата. Преди Телелинк, е управител на ИТ компания в продължение на 6 години.

 

Тя е дипломиран магистър по „Приложна математика“ и по „Математика и информатика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

person image

Паун Иванов,

Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп

Паун се присъединява към екипа на Телелинк през 2002 г., като младши инженер, веднага след завършването на бакалавърската си степен по „Информационни и комуникационни технологии“ в Техническия университет – София. Преди това работи в Експрес Консулт София, един от водещите системни интегратори по това време.

 

По настоящем, в качеството си на Директор на Телелинк Инфра Сървисис Груп, Паун работи върху подобряването и уеднаквяването на операциите във всички дружества от групата в Германия, Великобритания, Северна Македония и Албания.

 

През годините, Паун работи на няколко позиции в различните бизнес направления на групата, включително и като Country Manager на Telelink MK (Северна Македония).

 

Паун е завършил персонализираната за Телелинк програма за управленско развитие проведена съвместно с Instituto de Empresa (IE), Испания.

person image

Величко Караджов,

Директор „Мрежова инфраструктура“

Величко започва своя кариерен път в Телелинк през 2001 г., годината, в която е основана компанията. Работейки на различни позиции, той придобива уникален технически, оперативен и управленски опит в областта на телекомуникационните проекти. В края на 2017 г. поема ролята на директор „Мрежова инфраструктура“, направление със стратегическо значение за Телелинк Инфра Сървисис.

 

Величко вярва и подкрепя организационна култура, насочена към професионалното и личностното развитие на хората.

 

Завършил е Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“ (ПГАВТ) в София. Има бакалавърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по финанси.

person image

Маркус Пфуртшелер ,

Главен изпълнителен директор, Телелинк Обединено Кралство

Маркус Пфуртшелер е главен изпълнителен директор на Telelink UK от септември 2022 г. С повече от 20 години опит, той се фокусира върху непрекъснатото развитие и разрастване на бизнеса, процесите и ефективността на работата.

Преди да се присъедини към Telelink UK, той е заемал различни ръководни позиции в международни компании като Three и Insyte Германия. Маркус има дългогодишен опит в трансформирането и бизнес развитието на компании и програми в телеком сектора.

Притежава диплома за електроинженер и магистърска степен по Бизнес, икономика и социални науки от Vienna University of Economics & Business.

person image

Драган Кукуловски,

Изпълнителен директор, Телелинк Македония

Драган се присъединява към Телелинк Македония през 2008 г. като изпълнителен директор. Отговаря за оперативния и финансов мениджмънт, за разширяването на бизнеса и управлението на таланти.

 

Драган има 15-годишен опит в технологичната индустрия, с фокус върху проекти свързани с мрежова инфраструктура, системна интеграция, сигурност и автоматизация. По време на неговото управление, Телелинк Македония изпълнява едни от най-амбициозните проекти за модернизация, инвестиции на зелено и изграждане на нови сгради.

 

Завършил е Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие с магистърска степен по „Електроинженерство“.

person image

Любомир Любенов,

Изпълнителен директор, Telelink GmbH, Германия

Любомир поема ролята на Изпълнителен директор на Telelink GmbH през 2015 г., когато Групата разширява своето присъствие в Германия. Той отговаря за бизнес развитието на компанията, както и за нейното оперативно, административно и финансово управление. Той има повече от 20 години опит в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на инфраструктура за телекомуникационни мрежи.

 

Любомир завършва факултета по „Комуникационна техника“ в Техническия университет в София с магистърска степен по „Радиотелекомуникации“. През 2009 г. той се сертифицира като Project Management Professional. А през 2014 г. успешно завършва програмата на Телелинк за управленско развитие проведена съвместно с IE University.

 

Любомир се присъединява към Групата Телелинк от самото и създаване през 2001 г. През годините той заема различни ръководни позиции, като Ръководител отдел „Инсталaция“, мениджър „Ключови клиенти“ и ръководител на бизнес направление „Мрежова инфраструктура“. Той участва активно в различни М&A инициативи свързани с разширението на групата, аутсорсинг проекти и създаването на комплексни комуникационни решения.

person image

Никола Каламукоски,

Изпълнителен директор, Телелинк Албания

В качеството си на оперативен директор на Телелинк Албания, приоритет за Никола е успешното стартиране и установяване на бизнеса ни свързан с мрежова инфраструктура в Албания.

 

Никола се присъединява към екипа на Телелинк Македония в началото на 2008 г., като строителен инженер веднага след като завършва Факултета по архитектура и гражданско инженерство в Скопие. Постепенно той продължава работата си на различни управленски позиции с множество отговорности.

 

Никола насърчава и подкрепя членовете на своя екип в тяхното индивидуално професионално и личностно развитие е важно. Вярва, че изграждането на силен и целеустремен екип е ключът към успешното развитие на компанията.

 

Той има магистърска степен по „Архитектура и инженерство“.

icon отворени позиции

Станете част от екипа ни

image